Goethe’s kleurenleer blijft inspirerend bij deskundigen (1)

13 november 2019

In 1810 bracht wetenschapper en dichter Johann Wolfgang von Goethe zijn unieke beroemde natuurwetenschappelijke werk “Zur Farbenlehre” op de markt. Over deze boeiende benadering van en verhandeling over het natuurfenomeen kleur zei hij ooit het volgende: “Het spijt mij geenszins dat ik de kleurenleer gepubliceerde, hoewel ik er de moeite van een half leven in heb gestoken. Ik had er misschien wel een half dozijn treurspelen voor kunnen schrijven”.

Goethe’s kleurenleer blijft  inspirerend bij deskundigen (1)

Goethe’s Theory of Colours

Van de originele uitgave “Zur Farbenlehre”, verdeeld over zes samenhangende hoofdstukken, verscheen in het jaar 1840 een Engelse editie bij uitgeverij John Murray, Albemarle Street in Londen. Het werd een volledige vertaling door de auteur Charles Lock Eastlake. Hij voegde een geweldige hoeveelheid aantekeningen en toelichtingen op de teksten van Johann Wolfgang von Goethe toe. Ook schreef de vertaler een voorwoord op de eerste Engelse editie.

Goethe’s kleurenleer blijft  inspirerend bij deskundigen (1) - 2 Goethe’s kleurenleer blijft  inspirerend bij deskundigen (1) - 3 Goethe’s kleurenleer blijft  inspirerend bij deskundigen (1) - 4
Goethe-postzegels zorgen voor verrijking van kennis en voor aandacht voor het leven en werk van de beroemde dichter. De prachtige ontwerpen kunnen er ook voor zorgen dat verzamelaars zich verdiepen in zijn kennis over de natuurwetenschappelijke benadering van kleur.

In 1967 was het tijd voor een nagenoeg ongewijzigde herdruk van de Engelse vertaling, waarin alleen een trefwoordenregister is toegevoegd. Deze druk verscheen bij Frank Cass and Company Ltd. in Londen. In de tekst een exacte kopie van de 1840 editie van J.W. Goethe’s “Theory of Colours”, behalve dat kleurrijke afbeeldingen uit de oorspronkelijke uitgave vervangen zijn door slechts vier zwart/wit afbeeldingen in de uitgave van 1967. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-0-367-02313-3, “Goethe’s Theory of Colours”, Charles Lock Eastlake, Routledge Publishing, 2018, 428 pagina’s.