Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (1)

11 maart 2019

Sinds 1891 staat NAP als afkorting voor het nationaal en zelfs internationaal begrip Normaal Amsterdams Peil. Aan de basis van dit referentiepeil staat historisch het bekende Amsterdams Peil - AP, een van de vele lokale en regionale peilen die ons land vóór de twintigste eeuw kende en op grote schaal werd toegepast. In het boek “Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak” geeft hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en auteur Petra van Dam een boeiende beschrijving over de interessante geschiedenis van het NAP en haar voorlopers.

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (1)

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak

Ook krijgt de lezer een beeld hoe de metingen precies plaats hebben gevonden. Het AP was gebaseerd op het gemiddelde zomervloedpeil van het IJ, gemeten in de periode 1 september 1683-1684. In de 18e en 19e eeuw werkten wetenschappers en vooral landmeters aan een verspreiding van het Amsterdams Peil. Op 18 februari 1818 was het Koning Willem I die een Koninklijk Besluit uitvaardigde dat als een belangrijke mijlpaal wordt beschouwd in de geschiedenis van het NAP.

Het ging oorspronkelijk over het AP voor het beheer van de grote rivieren en won in de 19e eeuw steeds meer veld in de rest van Nederland en kreeg AP in 1891 haar nieuwe naam: Normaal Amsterdams Peil. In het boek zijn alle aspecten rondom het NAP op onderhoudende wijze besproken en zijn tevens uitgebreid door illustraties in beeld gebracht. Het NAP is levend cultureel erfgoed, van Amsterdamse, van een Nederlandse en van Europese betekenis. Een waardevol referentie- en studieboek met accent op de geschiedenis van NAP. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-90-8704-697-2, “Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak”, Petra van Dam, Uitgeverij Verloren, 2018, 95 pagina’s.


Gerelateerde artikelen