Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (14a)

22 april 2020

In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het verspreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (14a)

Optische illusies: zien-waarnemen-ervaren

Optische illusies: zien-waarnemen-ervaren
In 1979 verscheen de eerste Engelstalige druk van de publicatie “Seeing: Illusion, Brain and Mind” van de Engelse auteur John P. Frisby, professor aan de universiteit van Sheffield, bij de Engelse uitgeverij Oxford University Press. Van dit super mooie en leerzame boek verschenen er na die eerste uitgave vele vertalingen en herdrukken. Telkens met een nieuw ontwerp voor de omslag, maar wel met een gelijke inhoud in de betreffende taal.

De afbeelding met vier varianten en de twee andere afbeeldingen geven al een kleurrijk beeld van de vele varianten en talen waarin deze zeer waardevolle en unieke educatieve is verschenen. Ondanks dat de eerste editie ruim 40 jaar geleden is uitgegeven, is dit boek nog steeds van hoge actualiteit voor elke persoon, die professioneel, uit hobby of algemene belangstelling of vanuit een bepaalde studie rondom de onderwerpen zien en waarnemen, kennis willen hebben of oude kennis willen opfrissen over zien, waarnemen, visuele en optische illusies.

De auteur John P. Frisby geldt als een belangrijke authoriteit en vertegenwoordiger in de studie- en vakgebieden van de Waarnemingspsychologie en Zintuiglijke fysiologie. Het fenomeen van de optische illusie staat volledig centraal als uitgangspunt in de bespreking van de functies van onze vermogens om te zien en waar te nemen. Bij het lezen, bestuderen en verwerken van de gepresenteerde kennis, feiten en informaties over onze visuele waarneming zal al snel blijken dat het zien een uiterst complex en ingewikkeld proces is. (Wordt vervolgd).

ISBN 3-926187-24-7, “Optische Täuschungen”, John P. Frisby, Weltbild Verlag, 1987, 188 pagina’s, 3D-anaglyfenbril.