Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (14b)

23 april 2020

Dankzij het verzamelen van de resultaten uit al eeuwenlang uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek en experimenten is het mogelijk om daar een gedetailleerd en geïllustreerd beeld van te brengen. De auteur maakte dankbaar gebruik van bestaande literatuur, de kennis uit eigen studies op universitair niveau en van de bijdragen door bevriende wetenschappers als Bela Julesz, Richard Gregory, Chris Brown en Paul Dean.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (14b)

Optische illusies: zien-waarnemen-ervaren

Volgens de auteur heeft hij de publicaties van David Marr omarmd voor het opdoen van inspiratie voor zijn boek. Met titels als: “Optische illusies en zien”, “Het probleem van meervoudige betekenis in herkenning van figuren”, “Het visuele systeem van onze hersenen”, “Effecten van nabeelden”, “Het zien van objecten, licht en helderheid” en “Het driedimensionaal zien (met kleurrijke voorbeelden van anaglyfen en stereogrammen). Voor het bekijken van 3D-anaglyfenafbeeldingen bevat het boek een 3D-anaglyfenbril.

In de inleiding van dit voortreffelijke werk bespreekt de auteur het ontstaan van dit studie- en informatieboek over optische illusies en andere optische verschijnselen die soms kunnen zorgen voor merkwaardige waarnemingen of ons geheel op het verkeerde been kunnen zetten. Hij geeft bovendien aan dat de lezer ervan uit moet gaan dat de inhoud over dit specifieke onderwerp verre van compleet is.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (14b) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (14b) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (14b) - 4

Daarvoor is het onderwerp te complex, te raadselachtig en te uitgebreid voor een behandeling binnen de kaders van deze publicatie. Elke lezer van welke categorie of kennisniveau vindt er in elk geval een basis voor verdere studie of zoektocht naar diepere betekenis van de vele boeiende thema’s. (Wordt vervolgd).

ISBN 3-926187-24-7, “Optische Täuschungen”, John P. Frisby, Weltbild Verlag, 1987, 188 pagina’s, 3D-anaglyfenbril.