Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (15a)

20 mei 2020

Juist in 1953 was er bij het grote publiek een verhoogde belangstelling voor afbeeldingen en plaatjes gemaakt in de 3D-anaglyfentechniek toen er een reclameactie bij de aankoop van een pakje natuurzuivere plantenmagarine van het merk Planta startte onder de naam Pukkie Planta. Bij de aankoop van een pakje Planta ontving de koper een verzamelplaatje met telkens beelden van de wonderlijke reis van Pukkie Planta.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (15a)

Visuele verrassingen met 3D-anaglyfenbeelden.

Het geïllustreerde reisverhaal is naverteld door Johan Veeninga en van wonderplaatjes voorzien door Joop Geesink’s Filmstudio “Dollywood”. De serie bestaat uit 8 boekjes en 64 leuke 3D-plaatjes uitgevoerd in 3D-anaglyfentechniek. De 8 verzamelboekjes met elk ruimte voor 8 plaatjes werden verkocht voor 20 cent per stuk en de bijbehorende diepte- of toverbril moest apart worden gekocht voor 10 cent per stuk.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (15a) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (15a) - 3
De wonderlijke reis van Pukkie Planta, plaatje 22 uit deel 3, plaatje 23 uit deel 3 en plaatje 60 uit deel 8.

De boekjes verschenen in de periode april-oktober 1953. Om alle lezers een beeld te geven van de plaatjes hebben wij drie 3D-plaatjes geselecteerd. Aan de komst van de gekozen 3D-beeldtechniek gingen meerdere uitvindingen, beeldopname- en beeldweergave-technieken en -methoden en de constructie van vindingrijke projectietechnieken vooraf.

De basis voor de anaglyfenbeeldtechniek wordt in algemene zin gevormd door het realiseren en op een bepaalde manier verwerken van 2 bijna identieke stereoscopische plaatjes en het gebruik van 2 filters. Het is de Britse natuurkundige en uitvinder Sir Charles Wheatstone (1802-1875) die in het jaar 1833 een ingewikkeld zelfgebouwd 3D-stereoscopisch kijkapparaat presenteerde voor het experimenteren en demonstreren van getekende stereoscopische afbeeldingen. (Wordt vervolgd).