Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27c)

13 mei 2021

Daarbij wordt uitgelegd en geleerd dat een elektrische stroom een stroming is van elektrisch geladen deeltjes, de zogenoemde elektronenstroom. Ook zijn enkele uitvoeringen van spanningsbronnen behandeld. De SI-eenheden als stroom, spanning, weerstand en vermogen zijn eveneens behandeld. Het SI-stelsel van eenheden is door ons uitgebreid in beeld gebracht in onze serie "Filatelistische aandacht voor:"

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27c)

Licht en lenzen, golven en trillingen

In het 2e hoofdstuk bespreken de samenstellers het werken met elektrische schakelingen en batterijspanningen. Er zijn diverse proefjes uitgewerkt. Daarna volgen er opdrachten en meerkeuzevragen. In hoofdstuk 3 is het natuurkundig fenomeen magnetisme gedetailleerd uitgelegd en van illustraties voorzien. Er is zelfs sprake van opwekken van een elektrische stroom door het bewegen van een magneet in een spoel van koperdraad.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27c) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27c) - 3
Een praktische toepassing van een periscoop.

Na het geluid in hoofdstuk 4 is er veel aandacht voor licht, verdeeld over de twee hoofdstukken “Eigenschappen van licht en spiegels” en “Lenzen en lenzenstelsels”. De leerling maakt kennis met bestaande lichtbronnen en de eigenschappen van licht. Aan de orde komen ook het kleurenspectrum, schaduw, absorberen en reflectie. Ook begrippen als lichtsterkte, lichtstroom en verlichtingssterkte zijn uitgelegd. In het 2e gedeelte komen aspecten als lichtbreking, beeldvorming, het oog en optische instrumenten in beeld en sluit af met informatie over oogafwijkingen.

ISBN 90-11-411641, “Golven en trillingen”, Educaboek - Stam Technische Boeken, 1980, 1e druk, 2e oplage, 48 pagina’s.


Gerelateerde artikelen