Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27b)

12 mei 2021

De leerstof moest zowel op klassikale als individuele wijze kunnen worden verwerkt. Voor de opzet van dit aantrekkelijke lesmateriaal werden meerdere uitgangspunten geformuleerd en verwerkt in de gekozen les- en leermethode. Zelfs in onze huidige tijd met uitgekiende les- en instructiemethoden is de inhoud en het onderwerp van deze publicatie waardevol om de opgedane kennis van vroeger weer eens te verversen met materiaal uit het verleden.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27b)

Licht en lenzen, golven en trillingen

De keuze voor het voorstellen en bespreken van deze publicatie ligt in het kader van de werk- en interessegebieden van Optische Fenomenen daarom voor de hand. Om de lezers ook een beeld te geven van de gebruikte illustraties zijn er enkele geselecteerd. Onze presentatie is extra aantrekkelijk gemaakt met enkele filatelistische juweeltjes, die op postzegelformaat op compacte wijze de lezer informeren over de zorg voor gezichtsscherpte en over de werking van de periscoop.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27b) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27b) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27b) - 4
Een regelmatige controle van het gezichtsvermogen is een eerste vereiste voor het optimaal zien.

In de publicatie “Golven en trillingen” krijgt de lezer (en de leerling) uitgebreide inleidingen en praktische grondbeginselen over het ontstaan en werking van elektriciteit, magnetisme, geluid en licht, verdeeld in zes hoofdstukken. Elk hoofdstuk sluit af met een serie vraagstukken en het geheel sluit af met een eindtoets. (Wordt vervolgd).

ISBN 90-11-411641, “Golven en trillingen”, Educaboek - Stam Technische Boeken, 1980, 1e druk, 2e oplage, 48 pagina’s.


Gerelateerde artikelen