Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (34a)

17 december 2021

Na de geboorte van een kind worden alle beschikbare zintuigen en het zenuwstelsel automatisch geactiveerd om de wereld te verkennen en om ervaringen op te slaan. De nieuwgeborene zal de wereld sowieso visueel gaan verkennen en de ervaringen opslaan. Het wonderlijke en fascinerende systeem en proces van zien, waarnemen en bewust ervaren zal langzamerhand de wereld leren kennen, die uit vele factoren bestaat: warmte en koude, druk en pijn, uit verschillende geuren, smaken en geluiden en ten slotte uit licht en donker.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (34a)

Het zien

Pas later komen daar alle basiskleuren en de oneindig vele varianten aan kleuren bij. Al deze verschijnselen hangen samen met de situatie van zijn omgeving en de veranderingen daarin. In de loop van de ontwikkeling valt voor de mens nu eens de nadruk op het ene, dan op het andere van de zintuigen. Hoe de ontwikkeling van zien en waarnemen bij de mens verloopt is op een heldere en onderhoudende manier beschreven in de rijk geïllustreerde publicatie “Het zien”.

De inhoud geeft gedetailleerd alle aspecten van ons vermogen om te zien en waar te nemen weer. Ook zijn alle meest voorkomende afwijkingen, bedreigingen en manipulaties om de visuele waarneming flink te verstoren beschreven en in beeld gebracht. Ondanks dat de oorspronkelijke Engelstalige uitgave in 1966 door Time Inc. is uitgegeven en in 1967 in het Nederlands verscheen, is de waarde van dit informatieve boek bijzonder hoog. (Wordt vervolgd).

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (34a) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (34a) - 3
Afbeeldingen op postzegels dragen bij aan een efficiënte voorlichting voor een gezonde voeding om problemen met het zien te voorkomen.

“Het zien”, Conrad G. Mueller, Mae Rudolph en de redactie van LIFE, Het Parool, 1967, 200 pagina’s.


Gerelateerde artikelen