Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (44a)

17 oktober 2022

Het herdenken van de uitvinding van de elektrische gloeilamp vormde bij het Ideecentrum te Eindhoven aanleiding voor de organisatie van het evenement ‘Licht ‘79’, eveneens in de lichtstad Eindhoven. Bij de voorbereidingen, die in 1978 startten, kwamen de initiatiefnemers op het idee om gelijktijdig aandacht te besteden aan het fenomeen van de holografie.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (44a)

Tentoonstelling Hololicht ‘79

Daartoe werd de expositie ‘Hololicht ’79’ gerealiseerd en werd deze expositie tevens de eerste Nederlandse tentoonstelling van hologrammen. Voor de voorbereidingen en uitwerkingen van dit initiatief werd de werkgroep Holografie opgericht, die zich tot doel stelde de kennis over en bekendheid van holografie te vergroten en deze techniek dienstig te maken voor kunst en wetenschap. Om deze doelen te bereiken verzamelde en verspreidde de werkgroep alle bruikbare informatie en onderhield nationale en internationale contacten.

De werkgroep Holografie, binnen de organisatie van het evenement ‘Licht ’79’ heeft in een korte tijd een tentoonstelling met hologrammen onder een aanvullende titel ‘Net Echt’ gerealiseerd. Bij de expositie verscheen een catalogus in de vorm van een brochure met een inhoud, die zelfs in onze moderne tijd van verkrijgbare digitale informatie van hoge educatieve waarde blijkt te zijn. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen