Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47b)

18 januari 2023

In 1967 fuseerde het bedrijf met Heraeus Hochvakuum GmbH en werd de bedrijfsnaam Leybold-Heraeus gevormd. In 1987 werd deze naam omgedoopt tot Leybold AG, met als hoofdeigenaar Degussa. In 1994 verkocht Degussa Leybold-Heraeus aan de Oerlikon-Bührle Group, waarna de onderneming op de leermiddelenmarkt bekend werd als Oerlikon Leybold Vacuum.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47b)

Fysiologie van het zien, horen en voelen

In 2016 volgt de verkoop aan Atlas Copco en krijgt het de naam Leybold GmbH. In het jaar 2000 verkoopt Degussa de divisie leermiddelen, die vandaag opereert onder de firmanaam LD Didactic. In de bijdrage binnen de rubriek “Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies” bespreken wij de docentenhandleiding “Zintuiglijke fysiologie - fysiologie van zien, horen en voelen”, waarin onderzoeker en auteur Christoph von Campenhausen zijn kennis en ervaring op een voor de schoolpraktijk heldere didactische manier heeft gebundeld.

Als basis voor de theoretische benaderingen, de opdrachten en uit te voeren experimenten maakte hij natuurlijk gebruik van de inhoud van zijn in 1981 verschenen studie- en referentieboek “De zintuigen van de mens”, uitgegeven door de uitgaver Thieme-Verlag. Vanuit het perspectief van fysiologie onderzoekt de sensorische fysiologie de achtergronden en voorwaarden van de zintuiglijke waarneming.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47b) - 2
Voorbeelden van schijven van Charles Benham. Illustratie uit: Sinnesphysiologie Lehrerheft.

Van onze hoofdzintuigen zien, horen, voelen, ruiken en proeven worden in de handleiding voornamelijk zien, horen en voelen behandeld en door uitvoering van de proeven en experimenten zal de kennis erover verdiept worden. Ondanks de ‘ouderdom’ van de handleiding(en) uit de reeks educatieve uitgaven van de firma Leybold-Heraeus past de inhoud ervan en de methode van aanpak van theoretische grondslagen en instructies voor practica in scholen binnen de onderwijsprogramma’s.

Zien, als een onderdeel van het proces van de visuele waarneming, is het zintuiglijk waarnemen van beelden. Naast de directe waarneming van beelden binnen fysieke werkelijkheid met het gezichtsvermogen, kan zien ook duiden op het indirect waarnemen van mentale beelden, als dromen. Het vermogen om externe en interne stimuli te onderscheiden en te analyseren, is van vitaal belang voor talrijke processen in ons lichaam. (Wordt vervolgd).

“Sinnesphysiologie”, Christoph von Campenhausen, Leybold-Heraeus, 1987, 99 pagina’s, instructieboek voor docenten, bestelnr. 662375.


Gerelateerde artikelen