Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (49a)

12 maart 2023

In de serie educatieve brochures voor de praktijkopdrachten die behoren bij lessen natuurkunde en biologie in de technische beroepsopleidingen en de vroegere mulo- en hbs-opleidingen verscheen de handleiding “Optica en optische instrumenten” voor leraren en leerlingen. De inhoud van deze handleiding is ontworpen en gerealiseerd in opdracht van het bedrijf Leybold-Heraeus.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (49a)

Optica en optische instrumenten

Dit is het bedrijf dat zorgt voor de levering van de benodigde apparatuur en optische instrumenten om de proefjes en experimenten te kunnen uitvoeren. De inhoud van deze brochure is in directe zin niet meer geschikt in de huidige leer- en lesprogramma’s en de te bereiken doelen.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (49a) - 2
Voorbeeld van een moderne uitvoering van een optische bank voor de bepaling van de golflengte van een HeNe-laser met hulp van een Michelson-interferometer; afbeelding uit catalogus Leybold.

Echter is de basis van alle proefjes en experimenten met licht, optica en kleur ook nu actueel om al spelend natuurkundige eigenschappen van licht, optica en kleur te onderzoeken en visueel te ervaren. De brochure is door de inhoud een leerboek geworden voor een praktische kennismaking met de eigenschappen en verrassingen van het licht en onze waarneming bij het gebruik van een zogenoemde optische bank met gebruik van vele optische hulpmiddelen.

Het boek bevat 14 beschrijvingen van opdrachten voor experimenten en uitvoerige proefjes. Elke opdracht bestaat als basis uit een leerlingenblad en een lerarenblad. Voor het onderwerp optische fenomenen is er nog een opdrachtenblad. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen