Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (8a)

9 september 2019

In de bekende AO-reeks, een Nederlandstalige periodiek verschijnende serie kleine informatieboekjes, verschijnen regelmatig uitgaven met onderwerpen die in Optische Fenomenen ook aandacht krijgen. Juist in de tijd dat het eerste nummer van Optische Fenomenen in juli 1987 werd gepubliceerd bevond de holografie, als een driedimensionale beeld- en registratietechniek, zich in de volle aandacht van het publiek en in verschillende onderdelen van industrie en handel.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (8a)

Actuele Onderwerpen in perspectief

De redactie van AO - Actuele Onderwerpen weet telkens op het juiste moment in te springen op een actueel feit, gebeurtenis of ontwikkeling. Zo ook op de komst van holografie met uitgave 1558 in het jaar 1975. Door wetenschapsjournalist Nico Baaijens is een voor die tijd interessante beschrijving gegeven over de magie van holografie. Daarbij staat natuurlijk het gebruik van de toen beschikbare moderne laserlichtbronnen centraal.

De magie van toen heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de gewenning van het gebruik van holografische materialen op vele gebruiksartikelen, onze bankbiljetten, bankpassen en voor vele beveiligingsdoeleinden en in de moderne geneeskunde. De beschrijvingen in de publicatie zijn heel helder en meerdere veronderstellingen zijn ook uitgekomen.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (8a) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (8a) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (8a) - 4
AO 1558 Holografie en AO 2128 Holografie.

Ruim 10 jaar later verscheen AO boekje 2128 met een leerzame bijdrage over het fenomeen holografie door de bekende auteur van educatieve publicaties in boeken, tijdschriften en lesmateriaal Bruno Ernst. Hij bespreekt, na een korte inleiding over het ontstaan van het hologram, uitgebreid de natuurkundige optische principes, de praktijk achter het maken (de registratie) en het weergeven (de reconstructie) van hologrammen.

Hij geeft bovendien een beeld van eigenschappen van laserlicht en verklaard meerdere optische begrippen uit de geometrische optica om op een begrijpbare manier het optische proces van het “schieten” van een hologram te verklaren. (Wordt vervolgd).