Verzamelen van publicaties met optische en visuele illusies

28 juni 2019

De OF-Boekencollecties bevat het thema Optische en Visuele Illusies. Binnen deze deelcollectie worden door ons publicaties verzameld waarin alle vormen van visuele en optische illusies, andere vormen van optisch bedrog en merkwaardige beeldfenomenen centraal staan. Dat levert een schat aan leuke en verrassende publicaties op.

Verzamelen van publicaties met optische en visuele illusies

Les Illusions Visuelles

Door de veelheid aan al verschenen en nog te verschijnen boekjes en brochures zijn er echter wel enige parallellen te constateren in de presentaties van afbeeldingen, toelichtingen en behandelingen. We blijven echter onze collecties aanvullen.

Het boekje “Les Illusions Visuelles” geeft voor kinderen het verschijnsel illusies op een heldere en speelse wijze weer door de twee op de omslag getekende kinderen te integreren in diverse bekende verrassende afbeeldingen van optische illusies.

Bij de betreffende vorm van gezichtsbedrog maken de lezers kennis met de verklaring ervan en worden aangezet om ook zelf aan de slag te gaan om te experimenteren met onder meer de blinde vlek, een constructie van M.C. Escher, het stereogram, met het bekende effect van de ‘scheve’ cafémuur, de vaas/gezicht-illusie van Rubin en het spel met het perspectivische bedrog.

Verzamelen van publicaties met optische en visuele illusies - 2

In de Chinese uitgave van het wereldwijd succesvolle boekje “Eye Benders” vinden we dezelfde plaatjes als in alle andere vertalingen van de bijbehorende teksten. De liefhebbers van het visuele spel met optische illusies zullen zeker ook deze uitgave in hun verzameling willen opnemen.

Het boekje start met een visuele uitleg over de waarneming en het visuele proces in onze ogen en de verwerking ervan in ons brein. Verder zijn de meest voorkomende optische verschijnselen uitgebreid behandeld.

ISBN 978-2-7404-2096-6, “Les Illusions Visuelles”, Philippe Nessmann, Édition Mango, 2006, 25 pagina’s.

ISBN 978-7-121-28461-8, “Eye Benders”, Clive Gifford, Publishing House of Electronics Industry, 2016, 64 pagina’s, Chinese uitgave.