Visueel bedrog op postzegels in Michel-Rundschau 8/2020 (2)

16 oktober 2020

Er verschijnen namelijk beelden, die er in werkelijkheid niet zijn, maar die in onze hersenen worden opgewekt en soms zorgen voor een onprettige situatie of gevoel. In de onderzoeks- en vakgebieden van de psychologie, neurologie en fysiologie vinden onophoudelijk onderzoeken en experimenten plaats om maar verklaringen te willen geven hoe en waarom deze fenomenen ontstaan.

Visueel bedrog op postzegels in Michel-Rundschau 8/2020 (2)

Michel-Rundschau voor de actieve postzegelverzamelaar.

De geheimen van de werking van ons brein zijn zelfs na meer dan 300 jaar wetenschappelijk onderzoek niet ontrafeld of verklaard. Tot op heden hebben onderzoekers in de waarnemingspsychologie geen éénduidige verklaringen voor de diverse uitvoeringsvormen van visuele illusies. Optische verrassingen treden in het dagelijks leven veelvuldig op. Met onze visuele waarneming leven we voortdurend tussen schijn en werkelijkheid.

Visueel bedrog op postzegels in Michel-Rundschau 8/2020 (2) - 2 Visueel bedrog op postzegels in Michel-Rundschau 8/2020 (2) - 3 Visueel bedrog op postzegels in Michel-Rundschau 8/2020 (2) - 4
Optische illusies vinden hun weg naar postzegels.

Het hangt van het brein af hoe een persoon reageert op de beeldinformatie opgevangen door het netvlies en doorgezonden via de oogzenuwen voor een verwerking in de specifieke gedeelten van het brein. Het is daarom zeker vast te stellen dat niet iedereen op dezelfde wijze reageert op een “vreemd”-uitziende afbeelding. Gewone en merkwaardige optische verschijnselen komen voor in de natuur en in de bebouwde omgeving waar zij spontaan kunnen ontstaan door een beweging, zoals het moire-effect of interferentiepatronen met verticale en horizontale lijnenpatronen. (Wordt vervolgd).