Visueel bedrog op postzegels in Michel-Rundschau 8/2020 (3)

17 oktober 2020

Waarneming is nu eenmaal relatief en te beïnvloeden. Ook vinden er naast bewuste waarnemingen onbewuste waarnemingen en observaties plaats. De plaatsing van dit artikel valt samen met een iets eerdere uitgifte van een tweede serie postzegels (MiNr. 3536-3537) met optische illusies, als uitbreiding op een eerste serie van twee “illusie”-zegels (MiNr. 3496-3497). De auteur laat lezers kennismaken met meerdere vormen en typen van optische verschijnselen op frankeergeldige postzegels en verrast lezers op twee wereldberoemde illusionistische afbeeldingen.

Visueel bedrog op postzegels in Michel-Rundschau 8/2020 (3)

Michel-Rundschau voor de actieve postzegelverzamelaar.

De eerste laat een dame zien voor een opmaakspiegel met een geordende hoeveelheid naast elkaar staande flacons met de benodigde make-up materialen. Bij dichtgeknepen ogen wordt een schedel zichtbaar. Daarmee toont hij aan dat sommige plaatjes een dubbelzinnige betekenis kunnen hebben. Het tweede plaatje toont de bekende haas-eend illusie.

Kijk ik naar een eend of naar een haas. Hij verwijst bovendien naar teksten van Franz Kafka, die hij schreef in zijn dagboek 1911. Voor fanatieke verzamelaars van optische illusies op postzegels heeft de auteur een wel heel bijzondere verrassing gebracht. Het blijkt namelijk dat orchideeën afgebeeld op postzegels heel vaak fantasiegezichten tonen van apen! Met enige actieve fantasie is soms een geitenkop op een postzegel te zien.

Visueel bedrog op postzegels in Michel-Rundschau 8/2020 (3) - 2 Visueel bedrog op postzegels in Michel-Rundschau 8/2020 (3) - 3 Visueel bedrog op postzegels in Michel-Rundschau 8/2020 (3) - 4
Postzegels zijn uitermate geschikt voor het overbrengen van kunst, cultuur en wetenschap.

Het artikel bevat nog veel meer informa-tie voor verzamelaars. Kijk voor actule informatie op de site www.michel.de.