Visuele waarneming van objecten

27 juni 2021

In de brede context van de menselijke visuele waarneming gezien zijn veel wetenschappers gefascineerd in de werking van het visuele systeem. Ook bestaat er een toenemende belangstelling bij jonge onderzoekers om de diepere achtergronden van de visuele perceptie te doorgronden. Zowel in het wetenschappelijke en universitaire onderwijs als in specifieke bedrijfsopleidingen en specialistische studies staat het bestuderen van de grondbeginselen van de visuele perceptie centraal.

Visuele waarneming van objecten

Human Perception of Objects

Het nieuwe studieboek “Human Perception of Objects” sluit uitstekend aan op deze veelal vakgerichte studies.
Op basis van een ruime ervaring op universitair niveau heeft David Regan een schat aan informatie over de visuele waarneming in het boek verzameld. De inhoud van het boek en de wijze van behandeling van de onderwerpen maakt dit boek uitstekend geschikt voor studenten in de psychologie, fysiologie, oogheelkunde en meerdere technisch georiënteerde studies in het vakgebied Perceptie.

De theoretische verhandelingen zijn ruim geïllustreerd. Een aantal pagina’s met illustraties zijn in meerkleurendruk uitgevoerd. Het onderwerp is behandeld in zeven hoofdstukken. Door het toevoegen van tien praktisch gerichte gedeelten heeft het boek ook een hoge waarde voor onderzoekers en technici in de optica. De auteur bespreekt in het eerste hoofdstuk “Hoe nemen wij objecten waar?” de grondbeginselen van de visuele waarneming.

Verder zijn er hoofdstukken over Kleur, Beweging, Geometrische Optica en Dieptezien. Het geheel is gedetailleerd beschreven en kan zeker naast studieboek ook dienen als naslagwerk voor vakgenoten. Het boek sluit af met een uitgebreide literatuurlijst en een woordenregister.

ISBN 0 87893 753 6, “Human Perception of Objects”, David Regan, Sinauer Associates, Inc., Publishers, 2000, 577 pagina’s.