Handboek voor de optische industrie

26 juni 2021

Het bijzonder omvangrijke studieboek en vademecum voor de optica en de optische industrie verklaart op een heldere en gedetailleerde wijze uit het vakgebied de grondbeginselen, methoden, procedures en systemen. Alle onderdelen van dit toonaangevende vakgebied worden op een beknopte en praktische manier behandeld aan de hand van fundamentele gegevens, eenvoudige en bruikbare formules en stap-voor-stap uitgewerkte voorbeelden.

Handboek voor de optische industrie

Handbook of Optical Engineering

De samenstellers maakten bij de uitwerking van de onderwerpen gebruik van de kennis van wetenschappers, onderzoekers en deskundigen uit het vakgebied. Alle teksten zijn voor een nadere verklaring in ruime mate aangevuld met illustraties, tabellen en diagrammen. Het geheel verdeelden zij in 26 hoofdstukken.

Studenten, docenten, technici, onderzoekers en wetenschappers in het vakgebied Optica vinden onder andere een nadere uitwerking van de onderwerpen “Grondbeginselen van de Optica”, “Optische Componenten”, “Lasers”, “Telescopen”, “Spectrometers”, “Holografie” en “Lichtgevoelige Materialen”.

Het boek bevat bijdragen van 30 auteurs en geeft gegevens over ruim 1500 extra referentiebronnen. Voor ontwerpers van lenzen zijn er praktische tips en voorbeelden van berekeningen en tabellen. Zeer leerzaam voor astronomen is de behandeling van de telescoop. Ook zijn de vele varianten in de interferometrie behandeld.

Het hoofdstuk Holografie geeft een goed beeld van deze driedimensionale beeldtechniek. Lastige onderwerpen als radiometrie en glasvezeltechnieken zijn duidelijk beschreven. In de optische industrie, hogere beroepsopleidingen, universitaire studies en technische bibliotheken mag dit prachtige document niet ontbreken.

ISBN 0 8247 99607, “Handbook of Optical Engineering”, Daniel Malacara en Brian J. Thompson, Marcel Dekker, Inc., 2001.
978 pagina’s


Gerelateerde artikelen