Vom Sehen

22 juli 2013

Nieuwsgierigheid, uitproberen en daarna experimenteren stonden altijd al centraal bij de ontwikkeling van de mens. Ook de vele observaties van de hemel en natuur droegen bij aan het ontstaan van ervaring en kennis over natuurverschijnselen. De mens ging combineren en communiceren en er ontstond in eerste instantie de eerste primitieve vormen van natuurwetenschap.

Vom Sehen

Compacte leerboekjes voor lessen natuurwetenschappen

Dankzij de inspanningen en het werk van een groot aantal amateuronderzoekers en professionele wetenschappers kwamen er steeds meer resultaten en publicaties beschikbaar, die weer de bodem vormden voor de studie van studenten en het werk van andere onderzoekers. Natuurwetenschap kreeg inhoud, omvang, erkenning en uitdagingen.

Vom Sehen - 2 Vom Sehen - 3 Vom Sehen - 4

Tot een serie interessante educatieve publicaties voor het voortgezet onderwijs hoort een uitgave over het ontstaan van de natuurwetenschappen en de lange weg om tot een volwaardig vakgebied te komen. De inhoud is erg leerzaam voor leerlingen, maar biedt ook voldoende inspiratie voor docenten en liefhebbers van de geschiedenis van de wetenschap. In de serie zijn ook verschenen de boekjes over zien en waarnemen, optische apparaten en kleur.

De lezers en gebruikers van de boekjes krijgen een uitgekiend beeld van het betreffende onderwerp en kunnen tevens experimenten uitvoeren en vragen beantwoorden. Elke publicatie bevat veel kleurrijke illustraties en sluit af met een uitgebreid trefwoordenregister. Voor de liefhebbers van informatie over ons zien en waarnemen kunnen wij de publicatie “Vom Sehen” bijzonder aanbevelen. Alle onderdelen zijn behandeld. Voor informatie kijk op de website www.cornelsen.de


Gerelateerde artikelen