Vraagbaak voor de fysica en aanverwante vakgebieden

4 april 2019

Met de recente uitgave van de 2e druk van het veel toegepaste vademecum door studenten en docenten fysica en door wetenschappers, onderzoekers en technici in de specifieke vakgebieden binnen de fysica, hebben de gebruikers van dit gewaardeerde raadpleegboek ook een uitleg over de nieuwste verklaringen van begrippen en gegevens over systemen en materialen uit toepassingsgebieden voor luminescentie, lichtgevende stoffen, lasers en lichtbronnen.

Vraagbaak voor de fysica en aanverwante vakgebieden

Leuchtstoffe, Lichtquellen, Laser, Lumineszenz

Daarmee levert de inhoud van deze publicatie antwoorden en gegevens uit de vraagstellingen in samenhang met de vakgebieden van de fotonica. Deze moderne aandachts- en werkgebieden staan al geruime tijd hoog aangeschreven als pijlers van de hedendaagse technologische en de economische vooruitgang van de moderne wetenschap. Veel innovatieve vindingen, technieken en systemen zijn effectief geworden door de combinaties van lasers en glasvezeltechnieken.

Door de keuze voor het “Jaar van het Licht”-manifestatie is er extra aandacht voor het fenomeen licht en daaraan gekoppelde ontwikkelingen van verbazingwekkende toepassingen van optica en fotonica in vele dagelijkse situaties en in onze gezondheidszorg. In een alfabetische volgorde zijn alle begrippen, vaktermen en algemene termen uit genoemde werk- en interessegebieden uitgebreid of compact behandeld en verklaard. Als leerboek en lexicon onmisbaar voor de optica.

ISBN 978-3-662-55949-9, “Leuchtstoffe, Lichtquellen, Laser, Lumineszenz”, Thomas Jüstel en Sebastian Schwung, Springer Spektrum, 2019, 2e druk, 254 pagina’s.


Gerelateerde artikelen