William Thomas Green Morton (1819-1868)

4 juli 2019

De 200 jaar geleden geboren Amerikaanse tandarts William Thomas Green Morton (1819-1868) geldt als een pionier op het gebied van de moderne anesthesie door het uitvoeren van een narcose met het gebruik van ether als een verdovingsmiddel. Aanvankelijk studeerde William Morton in de tandheelkunde en wisselde naar de studie kaakchirurgie aan het Baltimore College.

William Thomas Green Morton (1819-1868)

William Morton werd 200 jaar geleden geboren.

In 1842 opende hij een tandartspraktijk. In de eerste jaren werkte hij samen met Horace Wells, die zijn patiënten bij een chirurgische ingreep verdoofde met lachgas. Heel succesvol was die verdoving echter niet. Morton richtte zijn aandacht op resultaten van eerdere experimenten, die reeds in 1818 door Michael Faraday zijn beschreven, voor het gebruik van ether.

In het jaar 1846 gebruikte hij op verzoek van een patiënt voor het eerst ether als narcose. Het succes van de pijnloze behandeling bij het trekken van een kies werd in de pers uitgebreid beschreven. In 2019 zal er extra aandacht worden gegeven aan deze baanbrekende methode om pijnloos bepaalde operaties te doen.


Gerelateerde artikelen