Optische en tactiele waarneming bij onze beeldende kunstuitingen (2)

1 juli 2019

Het boek geeft een selectie van de moderne werken waarmee kunstenaars in bepaalde mate reacties geven op een ontstane dualisme tussen kijken en tasten. Het bewust aanraken van kunst is door meerdere kunstenaar sterk gestimuleerd. Een zintuiglijke overdracht tussen kunst maken en kunst ervaren is dan maximaal.

Optische en tactiele waarneming bij onze beeldende kunstuitingen (2)

Bild, Blick, Berührung

De auteurs geven daarvan meerdere voorbeelden. Het digitale tijdperk biedt voor kunstenaars een mogelijkheid om toeschouwers nog meer vast te houden in hun spel van beeld(en), verwachtingen, beoordelingen en waarderingen. Kunstwerken worden ingewikkelder door de mogelijkheden van het digitaal oproepen van beelden, bewegingen en composities. De digitale collages zijn daarop het antwoord.

Aan het eind van het kunstboek vindt de lezer 32 kleurrige afbeeldingen van zogenoemde pixelcollages van de Zwitserse beeldende kunstenaar Thomas Hirschhorn, bekend van zijn spraakmakende installaties en collages. In een boeiende inleiding over het vroegere verloop van de waarnemingszin en tastzin in relatie tot het maken van een kunstwerk en het waarnemen ervan bespreekt de auteur ervan de vele overeenkomsten tussen het nu en het historische verleden.

Optische en tactiele waarneming bij onze beeldende kunstuitingen (2) - 2 Optische en tactiele waarneming bij onze beeldende kunstuitingen (2) - 3 Optische en tactiele waarneming bij onze beeldende kunstuitingen (2) - 4
Kunstenaar Salvador Dalí was voortdurend op zoek naar kunstuitingen, waarbij toeschouwers werden aangezet om meerdere zintuigen in te zetten om de kunstuitingen te doorgronden, te begrijpen en te waarderen. Na de komst van de computer nam hij direct initiatieven om de nieuwe mogelijkheden in te zetten in nieuwe werken.

Met de aansprekende titels van de verhandelingen als: “Observerende vinger van Leibniz”, “De glans van zijde”, “Aanraakbare kunst van Marcel Duchamp”, “Raak mij aan in de performancekunst van de 60-er jaren” en “De tastzin van de restaurator” zijn er spannende en spectaculaire onderwerpen. Een fascinerend onderwerp voor de lezers is onze wereld van het “fysiek” grijpen of gegrepen worden in een illusionistische driedimensionale beeldsituatie.

Het artikel beschrijft de geschiedenis van de stereoscopische film en het voorspel door David Brewster en andere uitvinders van de 3D-beeldtechniek. Het bijzondere studieboek geeft de student en docent veel informatie voor de studie Fotografie en Beeldkunst.

ISBN 978-3-7705-6190-2, “Bild, Blick, Berührung”, Tina Zürn, Steffen Haug en Thomas Helbig, Wilhelm Fink Verlag, 2019, 236 pagina’s.