WOM-Museum voor illusies biedt een interactief verblijf (3)

18 november 2023

In de gids 6-12 jaar geeft de auteur een beeld van het moment dat er sprake is van een illusie. Een voorstelling, een object of een voorwerp wordt pas een echte realiteit indien er sprake is van een eerdere ervaring of door verworven kennis. “En wanneer de door onze zintuigen verzonden informatie niet samenvalt met die van onze interne database, treedt een illusie in werking.”

WOM-Museum voor illusies biedt een interactief verblijf (3)

WOM in Tour & Taxis Brussel

Bij je visuele waarneming komt je brein in verwarring door elementen als helderheid, omgevingsfactoren en kleur. Naast het bespreken en een uitleg geven over de meest bekende optische verschijnselen en illusies zijn de brochures bedoeld als aanvullend les- en instructiemateriaal voor de jongere bezoekers. In de boekjes kunnen zij aan de hand van vragen hun antwoorden formuleren en noteren.

WOM-Museum voor illusies biedt een interactief verblijf (3) - 2 WOM-Museum voor illusies biedt een interactief verblijf (3) - 3 WOM-Museum voor illusies biedt een interactief verblijf (3) - 4

Bij het bezoek aan de opstellingen, doe-objecten en experimenteerstations vindt de bezoeker veelal informatie, die voor een deel verwerkt kan worden in de boekjes. Aandacht is er ook voor de eigenschappen en werking van de andere zintuigen, dan alleen maar zien en waarnemen. Bovendien zijn er verrassende benaderingen van optische illusies. Bij een bezoek zeker vragen naar de boekjes.

WOM in Tour & Taxis Brussel, Tour & Taxis, shed 4bis, Picardstraat 13 of Havenlaan 86 c, B-1000 Brussel, www.worldofmind.be.