Wonderlijke wetenschap van licht, de atomen en quanten (2)

4 augustus 2022

Daarna is er aandacht voor het elektromagnetische spectrum en komt licht nog eens voor het voetlicht als straling van deeltjes of van golven. De vondst van Louis de Broglie gaf extra duidelijkheid aan de discussie voor de voortbeweging van lichtstraling. Het foto-elektrisch effect is verklaard door Albert Einstein en tevens is het periodiek systeem van de elementen besproken.

Wonderlijke wetenschap van licht, de atomen en quanten (2)

Licht und Atome - Wunderwelt der Quanten

In relatie tot het werk van Marie Curie krijgt de ontdekking van radioactiviteit de nodige aandacht. Dankzij de komst en de kennis over quantenfysica was voor de auteur noodzakelijk om de lezers voorbeelden te geven van de ontwikkelingen op het gebied van de komst van beeldscherm- en televisieapparatuur, laserapparatuur voor vele technische en medische toepassingen en computers.

Er is aandacht voor het baanbrekende werk van Max Planck (1858-1947). Hij vond een wiskundige vergelijking die kon worden gebruikt om de exacte relatie tussen frequentie of golflengte en stralingsintensiteit te berekenen. Wetenschapper Niels Bohr (1885-1962) droeg enorm veel kennis en ervaring bij aan het begrijpen van atomen en elektronen en ontwikkelde ook nu nog bruikbare atoommodellen.

Het educatieve boek sluit af met een overzicht van grondbeginselen van de quantenfysica en met een trefwoordenregister. Aan de trefwoorden is een compacte uitleg gekoppeld. De lezer kan kennismaken met onder andere de begrippen interferentie, micro- en macrokosmos, halfgeleider, kernfusie, magneetresonantietomografie MRT, neutron, tunneleffect, fotonen, radioactiviteit, gravitatie, elektriciteit, massa en materie.

Door de manier van behandeling van alle onderwerpen en onderlinge relaties is de inhoud van dit boek zeker ook geschikt voor gebruik voor volwassenen om hun eerder opgedane kennis op te frissen of om verder aan te vullen.

ISBN 978-3-7886-7693-3, “Licht und Atome - Wunderwelt der Quanten ”, Manfred Baur, Tessloff Verlag, 2020, 64 pagina’s, € 14,95.


Gerelateerde artikelen