Wonderlijke wetenschap van licht, de atomen en quanten (1)

3 augustus 2022

Voor jeugdige lezers met belangstelling voor de wonderlijke wereld van de natuurwetenschappen en voor toepassing binnen het lager- en voortgezetonderwijs bracht uitgever Tessloff het informatieve boek “Licht en Atomen” op de markt. Door de wijze van presentatie en behandeling van doorgaans moeilijke materie uit de wetenschap en het gebruik van aansprekende illustraties en heldere toelichtingen, komt dit boek zeker in aanmerking als leer- en informatieboek voor het onderwijs en binnen de familiesfeer.

Wonderlijke wetenschap van licht, de atomen en quanten (1)

Licht und Atome - Wunderwelt der Quanten

In meerdere samenhangende hoofdstukken worden de moeilijkste onderwerpen ook begrijpbaar voor de jeugdige lezers. Ook meerdere wetenschappers die betrokken zijn bij bepaalde ontdekkingen en vondsten zijn in beeld gebracht en hun inspanningen besproken. De lezers krijgen antwoord op meerdere vragen als: “Wat is licht en wat zijn quanten?” en “Hoe zijn atomen opgebouwd?”. Lezers ontdekken al spelenderwijs de wereld van de allerkleinste materie en hun bouwstenen: de quanten.

Zij zullen zeker verbaasd zijn hoe deze kleine wereld vol met verrassingen zit. Dankzij de quantenfysica kunnen wij nu beschikken over de lasers en de smartphones. De auteur heeft het hoofdonderwerp verdeeld in vijf delen met de volgende titels: “De klassieke fysica”, “Inleiding in de quantentheorie”, “De praktijk van quantenfysica”, “Toeval en waarschijnlijkheid” en “De grenzen van de quantenfysica”.

In het eerste hoofdstuk is het ontstaan van de klassieke fysica besproken en staan de baanbrekende onderzoeksresultaten van Sir Isaac Newton centraal. Ook zijn de belangrijkste onderdelen binnen de fysica beschreven. Uitgebreid is het verschijnsel licht als natuurverschijnsel met meerdere specifieke eigenschappen verklaard. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-7886-7693-3, “Licht und Atome - Wunderwelt der Quanten ”, Manfred Baur, Tessloff Verlag, 2020, 64 pagina’s, € 14,95.


Gerelateerde artikelen