Zien en waarnemen is telkens een spel van geloof en bedrog (1)

4 juli 2022

Van het studie- en referentieboek “Seeing is Deceiving” verscheen onlangs een herdruk op basis van de oorspronkelijke uitgave uit 1978. Een zeer gewaardeerd initiatief van de uitgever, waarmee vele studenten, docenten en alle belangstellenden met interesse voor de grondbeginselen en praktische benadering van de psychologie van visuele illusies, die een belangrijke rol spelen in het waarnemingssysteem en -proces in de combinatie van zien, waarnemen, verwerken en ervaren van beeldprikkels.

Zien en waarnemen is telkens een spel van geloof en bedrog (1)

Seeing is Deceiving

De publicatie maakt deel uit van de nieuwe serie Psychology Revivals als een nieuw initiatief dat tot doel heeft een schat aan academische werken die lange tijd niet beschikbaar waren, opnieuw uit te geven. De serie omvat een breed scala aan publicaties vanuit alle gedragswetenschappen, die oorspronkelijk verschenen bij samenwerkende uitgevers Routledge en Psychology Press en werden geschreven door de meest invloedrijke academische geleerden van de afgelopen 120 jaar.

Zo zijn niet meer verkrijgbare titels weer beschikbaar voor studie en kennismaking met de benaderingen uit het vakgebied. In dit studieboek geven de auteurs de resultaten van hun onderzoek weer van historische en hedendaagse literatuur met betrekking tot tweedimensionale visueel-geometrische illusies. Zij bespreken veel van de bekende gegevens en evalueren theorieën die zijn aangegeven om deze verschijnselen te verklaren. Het boek bevat een uitgebreide collectie aan illusiefiguren.

De inhoud is perfect geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met visuele waarneming, aangezien het bestuderen van illusies een belangrijke onderdeel is van perceptuele en psychologische theorieën van die tijd. Het boek begint met een behandeling van hoe illusies al een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de psychologie. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-0-367-50661-2, “Seeing is Deceiving”, Stanley Coren en Joan Stern Girgus, Routledge Publishing, 2020, 255 pagina’s, £ 27.99.