Holografie

Holografie is een fascinerende 3D optische beeldtechniek. De basis voor holografie en het hologram werd in 1948 gelegd door natuurkundige Dennis Gabor. Met de ontwikkeling van laserlichtbronnen na 1960 verliepen producties en verbeteringen van holografische opnametechnieken en holografische producten voorspoedig. Holografie en hologrammen worden toegepast in de geneeskunde, beveiliging, fraudebestrijding, identificatie, kunst, kwaliteitscontrole, voor vermaak en commerciële doeleinden. De Euro-bankbiljetten en vele andere moderne bankbiljetten bevatten een holografische folie voor herkenning en beveiliging tegen namaak.



Bezoekers in Mind Mystery genieten van optisch bedrog

Bezoekers in Mind Mystery genieten van optisch bedrog

28 juni 2020 in Optische Illusies, Expositie/Museum.. Voor alle liefhebbers van optische illusies en het visuele spel met onze waarneming en met andere zintuigen is er goed nieuws uit Horst in Limburg. Mind Mystery met het huis op z’n kop is weer open voor bezoekers van Nederlands grootste attractie op het gebied van visuele en optische illusies en andere merkwaardige 3D-beelden. Lees verder...

120e geboortedag  Dennis Gabor op 5 juni 2020

120e geboortedag Dennis Gabor op 5 juni 2020

4 juni 2020 in Wetenschappelijk, Postzegels, Holog.. In onze aandacht voor de Hongaars-Brits natuurkundige Dennis Gabor (1900-1979) staat zijn uitvinding van de holografie als innovatieve 3D-beeld- en registratietechniek centraal. Voor deze fascinerende 3D-beeldtechniek ontving Dennis Gabor in 1971 de Nobelprijs voor de Natuurkunde. In 2020 is er extra aandacht voor de baanbrekende uitvinding vanwege het feit dat Dennis Gabor 120 jaar geleden op 5 juni 1900 in Boedapest werd geboren. Lees verder...

Zweedse kunstenaar laat zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is

Zweedse kunstenaar laat zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is

6 mei 2020 in Kunst, Holografie, Visuele waarneming Met de mei-uitgave van onze nieuwsbrief is er aandacht voor een bijzondere viering in Nederland en natuurlijk ook in vele andere landen in Europa en in de rest van de wereld. Nederland viert 75 jaar vrijheid. De redactie van de nieuwsbrief Optische Fenomenen heeft gekozen voor een uniek kunstwerk, dat ontworpen en gerealiseerd is door de Zweedse kunstschilder, beeldhouwer, ontwerper van conceptuele kunst en holograaf Carl Fredrik Reuterswärd (1934-2016), om deze mijlpaal te vieren. Lees verder...

Hologrammen maken door toepassen van bouwsysteem (2)

Hologrammen maken door toepassen van bouwsysteem (2)

23 december 2019 in Expositie/Museum, Onderwijs, Hologr.. Omdat er speciale vereisten (hoge stabiliteit, coherente straling, duisternis, ...) zijn gekoppeld aan het opnemen van hologrammen, is het begrijpelijk dat de holografische experimenten alleen kunnen worden uitgevoerd met zeer dure optische en optomechanische componenten en laserbronnen. Is het echter mogelijk om bruikbare hologrammen te realiseren tegen geringe kosten en met relatief weinig moeite? Ja!, dat is inmiddels mogelijk. Lees verder...

Hologrammen maken door toepassen van bouwsysteem (1)

Hologrammen maken door toepassen van bouwsysteem (1)

23 december 2019 in Expositie/Museum, Onderwijs, Hologr.. Holografie is een driedimensionale beeld- en registratietechniek, waarvan de eerste beeldverschijnselen in 1947 werden voorgesteld door de Hongaars/Brits ingenieur Dennis Gabor (1900-1979). Hij beschreef de methode van opname en reconstructie van een object in drie dimensies. Van oorsprong deed Gabor een onderzoek naar de verbetering van het oplossend vermogen van elektronenmicroscopen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (8b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (8b)

9 september 2019 in Optische Illusies, Holografie, Visu.. Door de vele afbeeldingen krijgt de lezer snel een indruk van het tamelijk ingewikkelde optische proces in de wereld van de holografie. Hij geeft bovendien een beeld van de komst van holo-tv en praktische toepassingen. Van de uitvinder van het hologram Dennis Gabor is een hologram opgenomen en is in het boekje als platte foto weergegeven. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (8a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (8a)

9 september 2019 in Stereofotografie & 3D, Holografie, .. In de bekende AO-reeks, een Nederlandstalige periodiek verschijnende serie kleine informatieboekjes, verschijnen regelmatig uitgaven met onderwerpen die in Optische Fenomenen ook aandacht krijgen. Juist in de tijd dat het eerste nummer van Optische Fenomenen in juli 1987 werd gepubliceerd bevond de holografie, als een driedimensionale beeld- en registratietechniek, zich in de volle aandacht van het publiek en in verschillende onderdelen van industrie en handel. Lees verder...

Hologrammen realiseren en projecteren met bouwdozen

Hologrammen realiseren en projecteren met bouwdozen

25 augustus 2019 in Onderwijs, Holografie De Amerikaanse organisatie Litiholo is een onderdeel van de firma Liti Holographics, het bedrijf dat dagelijks werkt aan het ontwerpen, produceren en verkopen van hologrammen en holografische producten. Het bedrijf is opgericht in het jaar 2000 vanuit de activiteiten en initiatieven binnen de MIT Lab’s Spatial Imaging Group. Lees verder...

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (3)

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (3)

3 augustus 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Holografie De auteur neemt de student telkens mee in zijn toelichtingen op de behandelde leerstof en de leerstof in het eerstvolgende hoofdstuk. Daarmee is er telkens een terugblik en een verwachting voor het volgende onderdeel gegeven. Hoofdstuk 5 bespreekt onderdelen uit de klassieke optica met de onderdelen als de lenzen, telescopen, de optische aberraties, spiegels, polarisatie, optische materialen, filters en coatings en andere optische begrippen uit onder andere de niet-lineaire optica. Het geheel sluit af met de leerstof uit de wereld van optische meettechniek. Lees verder...

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (2)

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (2)

2 augustus 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Holografie Het was echter de onderzoeker Theodore Maiman, die op 16 mei 1960 de eerste werkende laser presenteerde bij het bedrijf Hughes Research Laboratories in Californië. Daarna is het snel gegaan met de ontwikkeling van de laser en kwa-men er steeds meer laser-toepassingen in beeld. In het eerste hoofdstuk presenteert de auteur de basisprincipes van de laser, de werking en de eigenschappen ervan en een compact historisch overzicht over het ontstaan van de geweldige bron van licht en energie. Lees verder...

Oudere artikelen