Holografie

Holografie is een fascinerende 3D optische beeldtechniek. De basis voor holografie en het hologram werd in 1948 gelegd door natuurkundige Dennis Gabor. Met de ontwikkeling van laserlichtbronnen na 1960 verliepen producties en verbeteringen van holografische opnametechnieken en holografische producten voorspoedig. Holografie en hologrammen worden toegepast in de geneeskunde, beveiliging, fraudebestrijding, identificatie, kunst, kwaliteitscontrole, voor vermaak en commerciële doeleinden. De Euro-bankbiljetten en vele andere moderne bankbiljetten bevatten een holografische folie voor herkenning en beveiliging tegen namaak.Holografie voor de nieuwe generatie (3)

Holografie voor de nieuwe generatie (3)

6 april 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Hologr.. In andere bijdragen bespreken de auteurs onder andere het te realiseren autostereoscopische effect op projectieschermen, solar hologrammen voor het sturen van lichtstraling, holografie gegevensopslag, holografische meettechnieken voor niet-destructief onderzoek en het realiseren van holografische 3D multiplex afbeeldingen. Lees verder...

Holografie voor de nieuwe generatie (2)

Holografie voor de nieuwe generatie (2)

5 april 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Hologr.. Na de uitvinding van de holografie door Dennis Gabor in 1947/48 en de ontwikkelingen van verdere praktische verbeteringen in zowel de USA als in Rusland in de zestiger jaren, kwamen er steeds meer toepassingen. Onderzoekers Emmett Leith en Juris Upatnieks in de USA en Yuri Denisyuk in Rusland werkten continu aan verbeteringen van optische apparatuur, lichtgevoelige materialen en methoden van opname en weergave van hologrammen. Lees verder...

Holografie voor de nieuwe generatie (1)

Holografie voor de nieuwe generatie (1)

4 april 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Hologr.. Ruim 75 jaar na de uitvinding en voortdurend onderhevig aan weinig optimisme en veel pessimisme, laat de holografie als 3D beeldtechniek inmiddels een wereldwijde toepassing zien en beleven. Hologrammen worden onder andere gebruikt als 3D beeldmateriaal in vele industriële processen, als betrouwbare bron van gegevens voor piloten in vliegtuigen en als 3D opslagmedium in moderne computers. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (61c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (61c)

16 maart 2024 in Expositie/Museum, Kunst, Holografie Vooral jonge kunstenaars uit Japan en uit de VS, maar ook Duitse kunstenaars, maakten er gebruik van om de nieuwe expressiemogelijkheden te tonen en om het begrip van beeldende kunst aan te zetten. Zij gingen de uitdaging van die tijdsperiode aan om technologie in te zetten ten behoeve van de mens en leverden daarmee een belangrijke bijdrage aan de relatie tussen wetenschap, kunst en technologie. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (61b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (61b)

15 maart 2024 in Expositie/Museum, Wetenschappelijk,.. De grootse belangstelling van het publiek ligt al ver achter ons, maar het gebruik van holografie, hologrammen en holografische materialen is inmiddels diepgeworteld in de techniek, de wetenschap, de handel, de economie, de cultuur, de industrie, de consumentenmarkt en vooral in de markt van het beveiligen van paspoorten, documenten, bankpasjes, producten en bankbiljetten. Vanaf 1988 verschenen meerdere bankbiljetten met hologrammen en gingen diverse postbedrijven meerdere postzegels voorzien van sticker hologrammen en ingedrukte holografische foliën. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (61a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (61a)

14 maart 2024 in Expositie/Museum, Holografie In de 80-er jaren van de vorige eeuw was er volop aandacht voor en plezier te beleven aan de fascinerend verrassende en magische licht- en kleurverschijnselen van de veelal stilstaande maar ook zelfs toen al door de flink bewegende afbeeldingen in de unieke driedimensionale beeldtechniek in de vorm van een holografische afdruk en in het oppervlak van film- en glashologrammen. Lees verder...

Laserlicht voor de toekomst

Laserlicht voor de toekomst

26 februari 2024 in Optica, Onderwijs, Holografie In de serie boeken “Technologie voor de Toekomst” bracht de Engelse uitgeverij Belitha Press tot nu toe vier titels uit. De boeken zijn telkens ruim voorzien van illustraties. Verschenen zijn de titels Satellieten, Lasers, Computers en Communicatie. Met het uitgeven van deze compacte uitgaven met veel plaatjes voor de jonge lezer springt de uitgever in op de vraag uit de markt naar voorlichtende publicaties over de belangrijkste technologische onderwerpen in de 20e eeuw. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (56c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (56c)

21 oktober 2023 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Hologr.. Pas na de uitvinding van de laser, die deze eigenschappen heeft, werden de successen die holografie tot nu toe heeft geboekt mogelijk”. De eerste laserhologrammen ontstonden in 1963 door de inzet van de Amerikaanse natuurkundigen E. Leith en J. Upatnieks. Twee jaar daarvoor presenteerden zij hun ‘tweestralenschema’, waarmee zij de oorspronkelijke verhandeling van Gabor sterk verbeterden. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (56b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (56b)

20 oktober 2023 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Hologr.. In de herfst van 1964 werd het eerste echte beeldhologram tijdens een bijeenkomst van de Optical Society of America-OSA getoond aan een groep wetenschappers. In het hologram zagen de toeschouwers het 3D beeld van een oude stoomtrein. Al snel kwamen er informatieve publicaties, brochures, studierapporten, leerboeken en de eerste referentieboeken met informatie en uitleg over het prille begin van de ontwikkeling van een nieuwe beeldtechniek beschikbaar. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (56a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (56a)

19 oktober 2023 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Hologr.. Zelfs de Hongaars-Brits natuurkundige Dennis Gabor (1900-1979) kon niet vermoeden dat zijn “uitvinding” van de holografie als een innovatieve driedimensionale beeld- en registratietechniek zo’n enorme ontwikkeling zou doormaken en niet meer weg is te denken uit ons dagelijks leven. Voor deze fascinerende 3D-beeldtechniek ontving Dennis Gabor in het jaar 1971 de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Dennis Gabor is geboren op 5 juni 1900 in Boedapest en overleed op 78-jarige leeftijd op 8 februari 1979 in Londen. Lees verder...

Oudere artikelen