Beelden, figuren en scènes vergelijkend waarnemen (1)

4 februari 2021

In de geschiedenis over het ontstaan van de beeldende kunst en de lange weg naar de moderne kunst heeft het systeem van de bewuste en onbewuste vergelijkende activiteiten van zien, waarnemen, verwerken en ervaren van beelden, voorwerpen, bewegingen, objecten, scènes en figuren, kunsthistorici en andere wetenschappers aangezet tot nadere bestudering van deze boeiende eigenschappen van de mens.

Beelden, figuren en scènes vergelijkend waarnemen (1)

Sehen als Vergleichen

Bij een vlotte beschouwing geeft deze globale aanname van die activiteiten direct uitdaging om de constateringen nader uit te werken op basis van vragen als: “Welke invloed heeft het vergelijkend kijken naar beelden, figuren, objecten en scènes op waarnemers?” en “Hoe wordt het oog geleid door te vergelijken en hoe worden de beelden vergelijkbaar gemaakt?”

Of het nu gaat om kunstkenners uit de 18e eeuw, om tentoonstellingen of om de moderne videokunst van de 20e eeuw: overal stimuleren vergelijkende praktijken de fysieke, mediale of metaforische perspectiefveranderingen. De bijdragen over deze aspecten uit de praktijk in het boek houden rekening met een breed historisch en systematisch perspectief en met de voorbeelden uit de praktijk waarop de vergelijking van beelden en artefacten is gebaseerd.

De publicatie “Zien als een vergelijkend proces” geeft een praktisch georiënteerde wetenschappelijk getinte benadering van een bijna natuurlijke actieve menselijke reactie, die ontstaat tijdens het kijken, waarnemen of observeren van fysieke dimensionale beeldsituaties in de vorm van beelden, kunstwerken en artefacten. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-8376-5416-5, “Sehen als Vergleichen”, Johannes Grave, Joris Corin Heyder en Britta Hochkirchen, Bielefeld University Press, 2020, 216 pagina’s.