Compleet studieboek voor de studie visuele waarnemingen (2)

1 december 2023

Maar er nog veel meer begrippen en thema’s op het vlak van perceptuele psychologie, die aan de orde komen en natuurlijk aansluiten op de grondbeginselen van het fenomeen van “zien en waarnemen”, als een onlosmakelijke eenheid in de systemen van onze visuele perceptie en de andere zintuigen.

Compleet studieboek voor de studie visuele waarnemingen (2)

Wahrnehmungspsychologie

Het examen georiënteerde studieboek “Perceptuele Psychologie” neemt studenten, docenten en andere personen met interesse in de werking van onze zintuigen mee op een fascinerend leertraject langs alle zintuigen. Het biedt niet alleen een alomvattend inzicht in de belangrijkste concepten binnen het perceptieonderzoek, maar maakt ook duidelijk hoe de resultaten van dit onderzoek zich verhouden tot alledaagse ervaringen.

Deze editie zit boordevol met die resultaten vanuit baanbrekend onderzoek en weerspiegelt tevens de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Didactische elementen en talrijke illustraties brengen de concepten van de hoofdstukken tot werkelijkheid en maken het lezen en leren plezierig. Digitale vragen en antwoorden via de meegeleverde flashcard-app bieden extra leermiddelen en hulp bij zelftests, niet alleen ter voorbereiding vóór examens.

Opvallend van waarde zijn de vele gedetailleerde schetsen, figuren en foto’s bij de leerstof en de heldere behandeling van de begrippen en systemen. Elk hoofdstuk eindigt met een overzicht van behandelde sleutelbegrippen. Het studieboek eindigt met een uitgebreide verklarende begrippenlijst, een zeer uitgebreide lijst van geraadpleegde en aanvullende literatuur en vakboeken en tenslotte met een trefwoordenregister. Een aanbeveling voor gebruik in hogere en universitaire opleidingen en voor het opnemen in elke bibliotheek van steden, opleidingsinstituten en bij privépersonen.

ISBN 978-3-662-65145-2, “Wahrnehmungspsychologie”, Bruce E. Goldstein en Laura Cacciamani, Springer Nature, 2023, 10e druk, 583 pagina’s, € 59,99.