De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (1)

21 oktober 2019

In de al zeer lang lopende AO-reeks worden regelmatig onderwerpen en thema’s besproken, die ook zeer interessant zijn voor onze lezers of die aansluiten op verschillende artikelen uit Optische Fenomenen. Zo ook het onderwerp van AO-boekje 3043 “Alles verandert voortdurend”, geschreven door auteurs Humphrey G. van der Laan en Wim Weenk.

De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (1)

AO-boekje 3043 “Alles verandert voortdurend”

Dat ons brein voortdurend alle bewuste en onbewuste visuele waarnemingen op een zodanige wijze moeten herkennen, ordenen en delen daarvan aan ons bekendmaken, geeft aan dat alles visueel aan verandering onderhevig is. De auteurs van het boekje kozen er voor om die voortdurende verandering te illustreren met een bekend plaatje uit de psychologie en de leer van onze perceptie.

Ook een tweede plaatje van een boom met wel 10 in takken “verborgen” hoofden is een perfecte illustratie om verandering of een andere zienswijze op een voorstelling te demonstreren. De auteurs bespreken de zienswijzen van verschillende filosofen op veranderingen van de werkelijkheid of op de veranderingen door onze manieren van denken en waarnemen. Uit ervaringen weten we inmiddels dat personen direct de jonge dame zien en dat anderen aangeven een oude vrouw te zien. Bij filosofen zijn er in elk geval verschillende opvattingen bekend rondom het fenomeen veranderen.

De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (1) - 2 De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (1) - 3 De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (1) - 4
Optische illusies stimuleren ontwerpers van titelpagina's van publicaties.

Er zijn filosofen uit de middeleeuwen bekend die de betrouwbaarheid van de zintuiglijke waarneming nooit in twijfel hebben getrokken. Het is echter de filosoof René Descartes (1596-1650), die aangaf dat zijn zintuiglijke kennis hem vaak heeft bedrogen. “Niets is zeker, behalve dat alles te betwijfelen is”, volgens Descartes. (Wordt vervolgd).