De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (2)

21 oktober 2019

De auteurs nemen ons mee in de werelden en denkbeelden van toonaangevende filosofen, als Herakleitos (540-480 v.Chr.), Protagoras van Abdera (490-420 v.Chr.), Plato (427-347 v.Chr.), Aristoteles (384-322 v.Chr.), Marcus Tullius Cicero (106-43 v.Chr.), Thomas van Aquino (1225-1274), Voltaire (1694-1778) en William James (1842-1910). Hun kernachtige uitspraken zorgden soms voor opschudding en verbazing en zijn heden ruim de moeite waard om ervan te leren of om in het dagelijks leven toe te passen.

De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (2)

AO-boekje 3043 “Alles verandert voortdurend”

Van elke genoemde filosoof is een interessante benadering gegeven over het specifieke onderwerp “Alles verandert voortdurend”. De compacte beschrijvingen, de wijsheid in de teksten en de vele voorbeelden en conclusies uit het dagelijks leven maken deze uitgave extra waardevol. De samenvatting in het AO-boekje 3043 geeft de meningen van de filosofen kort en krachtig weer. De inhoud van het boekje kan een aanleiding zijn om veranderingen bespreekbaar te maken in de familie- of werkomgeving.

De auteurs deden hun ervaringen op in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Zij voerden opdrachten uit om bij personen overtuigingen op te wekken om het nut van gewenste veranderingen in te zien en er aan mee te werken om ze te realiseren. In het begin was er wel een vraag of het wel mogelijk zou zijn om personen te activeren om zelf de veranderingen aan te brengen.

De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (2) - 2 De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (2) - 3
Beroemde filosofen uit twee geheel verschillende filosofische tijdsperioden en andere denkbeelden.

Het was immers filosoof Parmenides, die stelde dat alle verandering uitgesloten is. Hij noemde een verandering zelfs de weg van de dwaasheid. Gelukkig is deze filosofie geen waarheid geworden. Het zich verdiepen in theorieën en opvattingen van andere filosofen en wetenschappers geeft een praktisch beeld over de hedendaagse filosofie en de mogelijkheden om uit alle opvattingen het beste te selecteren.

Informatie over de verkrijgbaarheid van uitgaven in de AO-reeks is verkrijgbaar via de site www.actueleonderwerpen.nl.