De zon gezien als bron van al ons leven en ons bestaan

30 juni 2021

Het tweede cahier van dit jaar staat volledig in het teken van de zon als bron van leven, energie en zorg. De zon die zo vanzelfsprekend elke dag opkomt en weer onder gaat, die zover weg is en toch zo dichtbij staat te stralen. In het voorwoord van Govert Schilling filosofeert hij de navolgende gedachte: “Bestaat er eigenlijk een aspect van het leven waarin de zon géén rol speelt?"

De zon gezien als bron van al ons leven en ons bestaan

Bestaat er eigenlijk een aspect van het leven waarin de zon géén rol speelt?

Ons slaap- en waakritme, de seizoenen, weer en klimaat, plantengroei en vogeltrek, landbouw en veeteelt, ziekte en gezondheid, voedselvoorziening en energiehuishouding, economie en vrije tijd - werkelijk alles is op de een of andere manier verweven met die kolossale gloeiende bol van waterstof- en heliumgas op 150 miljoen kilometer afstand van onze aarde.”

Hoge zonkracht betekent dat veel ultraviolette straling van het zonlicht de aarde zal bereiken, en dat de kans op verbranding toeneemt. Door klimaatverandering zullen we vaker waarschuwingen horen. En volgens klimaatwetenschappers wereldwijd ligt dat niet aan de zon maar aan de mens. In het cahier geven uiteenlopende wetenschappers een verslag van het werk van sterrenkundigen, archeologen, klimatologen en dermatologen.

Het cahier bevat vijf hoofdstukken met elk een aantal artikelen over specifieke thema’s en onderwerpen, die nauw samenhangen met de straling van de zon. Lezers maken kennis met onder andere onderwerpen als “Vitamine D en zonlicht”, “Leven zonder zon”, “Veroudering van de huid”, “Maakt de zon ons gelukkig”, “Broeikasgassen: absorptie van warmtestraling door gas” en “De invloed van de mens”. Een zeer interessant onderwerp voor iedereen!

ISBN 978-94-93232-03-7, “De zon”, Jos van den Broek, e.a., Stichting Biowetenschappen en Maatschappij - BWM, 2021, 96 pagina’s, € 8,50. Bestellingen zijn mogelijk via de website www.biomaatschappij.nl.