Door experimenteren wordt geleerd over het waarnemen

5 oktober 2019

De experimenteerbox Illusions d’Optique maakt het voor de jonge en oudere onderzoekers en nieuwsgierigen naar het fenomeen van optische en visuele illusies op eenvoudige wijze mogelijk om met de inhoud van dit creatieve doosje precies zelf te ontdekken hoe illusies functioneren en te ervaren hoe er veel plezier kan worden beleefd door proefjes samen of alleen uit te voeren.

Door experimenteren wordt geleerd over het waarnemen

Illusions d’Optique

Het doosje bevat daartoe kleine kunststof onderdelen om draaiconstructies te bouwen. Het bijbehorende instructie- en informatieboekje laat onder andere gedetailleerd zien hoe de onderdelen stap voor stap worden gemonteerd om de draaibare proefjes te doen met een zoötroop, phenakistiscoop en een spel met vier draaibare schijfjes waarop speciale patronen zorgen voor magisch visuele en optische effecten.

In het boekje vinden de lezers tevens een geïllustreerd overzicht van 30 bekende en veel in boeken voorkomende optische illusies en andere visuele fenomenen. In het boekje staat tevens een compacte uitleg over het visuele verschijnsel van het vermakelijke spel tussen figuren en teksten en hetgeen wij - denken - waar te nemen.

Door experimenteren wordt geleerd over het waarnemen - 2 Door experimenteren wordt geleerd over het waarnemen - 3
Titelzijde en een pagina uit het instructieboekje.

Ook is er mini-uitleg over het optische proces van een linker en rechter beeld en de stereoscopisch weg naar een compleet beeld. De redactie van de inhoud van het boekje heeft gezorgd voor een variatie in soorten en typen illusies. Door keuzes van kleur en vorm zijn zelfs geometrische illusies weer verfrissend om te zien en te ontdekken. Een zeer leuke experimenteerset.

ISBN 979-10-295-0721-2, “Illusions d’Optique”, Éditions l’Imprévu, 2017, experimenteerset en instructieboekje.