Een inleiding over de visuele waarneming (1)

11 maart 2024

Een praktijk gerichte studieboek over onze visuele waarneming is het Engelstalige boek “Visual Perception - An introduction”. De auteurs Nicholas J. Wade en Michael Swanston hebben een aantrekkelijk beeld samengesteld over ons meest dominante zintuig. Wij nemen de meeste informatie uit de ons omringende wereld via onze ogen en de verwerking van deze informatie in onze hersenen waar. In meerdere gevallen ontstaan er echter waarnemingen waarbij er twijfels ontstaan bij de waarnemer over de echtheid van de beelden.

Een inleiding over de visuele waarneming (1)

Visual perception - An Introduction

In het tekstboek treffen de lezers vele voorbeelden aan van deze optische verschijnselen. De auteurs presenteren in de eerste hoofdstukken een beschouwing over het begrip visuele perceptie en geven een verhandeling over de geschiedenis van de optica. Het gedeelte “Licht en het oog” geeft informatie over het elektromagnetische spectrum en het gebiedje hierin van de voor ons zichtbare lichtstraling. Ook worden de bekende afwijkingen in ons gezichtsvermogen behandeld, zoals het verschijnsel van astigmatisme.

Verder behandelen de auteurs de opbouw van ons netvlies met de bekende staafjes en kegeltjes, diverse testmethoden voor het testen van de kwaliteit van het oog en het stereoscopisch zien. Een wetenschappelijk tintje heeft het hoofdstuk over speciale situaties in ons kijkgedrag naar objecten. (Wordt vervolgd).