Filatelistische aandacht voor: Christiaan Huygens (8)

11 maart 2024

Christiaan verbeterde onder andere het slingeruurwerk, de toverlantaarn en de telescoop, verklaarde de ringen van Saturnus en schreef met de andere grote wetenschappers van zijn tijd, zoals Newton en Descartes. Vader en zoon Huygens wisten hun vindingen, ideeën en inzichten goed in inkomen om te zetten. Daarmee waren zij hun tijd ver vooruit. In het dikke boek “Constantijn & Christiaan Huygens” geven vooraanstaande deskundigen uitstekende beschrijvingen, details en vooral interessante informatie over de ontdekkingen en uitvindingen van Christiaan.

Filatelistische aandacht voor: Christiaan Huygens (8)

Constantijn & Christiaan Huygens - Een gouden erfenis

Het boek geeft zelfs een overzicht van 65 onderwerpen waaraan hij gewerkt heeft. Zijn veelzijdigheid en creativiteit kende geen grenzen. Hij was een groot brein achter de eerste stappen naar onze moderne wetenschap en techniek. Hij was geniaal. In de bijdrage “Leven & Werk van Christiaan Huygens” wordt onder andere ingegaan op de vraag: “Waarom is Christiaan Huygens in ons land zo weinig bekend?” Zijn wij wel trots op deze uitzonderlijke en wereldberoemde geleerde? Na het lezen van dit voortreffelijke boek vindt u zelf het verrassende antwoord.

ISBN 978-90-70108-99-1, “Constantijn & Christiaan Huygens - Een gouden erfenis”, Charlotte Lemmens, Ad Leerintveld, e.a., Lecturis Uitgeverij, 2013, 192 pagina's.

Filatelistische aandacht voor: Christiaan Huygens (8) - 2 Filatelistische aandacht voor: Christiaan Huygens (8) - 3 Filatelistische aandacht voor: Christiaan Huygens (8) - 4

De Franse filosoof, wiskundige en vooral wetenschapper René Descartes geldt als grondlegger van het moderne rationalisme en van hem stamt de beroemde uitspraak: "Cogito ergo sum” (Ik denk, dus ik ben). Een sterke uiting van zijn sterke zelfbewuste levenshouding. Hij legde tevens de basis van de analytische geometrie en van de moderne vorm van filosofie. Descartes was een van de centrale figuren van de wetenschappelijke revolutie. Hij woonde en werkte 20 jaar in de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

In zijn filosofische beschouwing en zijn interesse voor de fysiologie stuitte René Descartes op de subjectiviteit van de menselijke visuele waarneming. Wat is de werkelijkheid en wat is de illusie van een waarneming? In verschillende publicaties schreef hij onder andere over de optica, de aard van het licht, een theorie van de kleuren, over de brekingswet en het fenomeen van regenbogen. In 2016 is het 420 jaar geleden dat René Descartes werd geboren. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen