Fantastische reeks boekjes presenteert optische illusies (1)

19 september 2023

In de kleurrijke serie van vier geweldige leer- en experimenteerboekjes vertelt de auteur op heldere en prettige wijze over de gewone, bijzondere of magische verschijnselen waarin visuele en optische illusies verschijnen, opvallen en bij velen ook bekend kunnen zijn. Hij gebruikt bij het bespreken van een aantal theoretische beginselen die behoren bij het op eenvoudige wijze begrijpen van fenomenen van zien, waarnemen, ervaren en het ontstaan van visuele en optische illusies en visueel bedrog, duidelijke afbeeldingen.

Fantastische reeks boekjes presenteert optische illusies (1)

Motion Commotion!

Elke uitgave van de serie “Eye-Mazing Illusions” heeft een eigen specifieke inleiding over het bijbehorende onderwerp. In de inleiding bespreekt de auteur de belangrijkste basisonderwerpen, die aan de orde komen in de betreffende uitgave. Centraal staat telkens een tekening van het hoofdje van een kind en krijgt de lezer een beeld van de grootte en vorm van het brein. In het eerste boekje staat daarin de combinatie van de bekende onderwerpen ogen, brein en beweging van beelden. (Wordt vervolgd).

Motion Commotion!, Spences Brinker, Bearport Publishing, 2022, 24 pagina’s, ISBN 978-1-63691-500-5.