Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (5)

21 mei 2021

Het thematisch verzamelen van postzegels hoeft echter bij de keuze van het thema of onderwerp geen kostbare aangelegenheid te zijn. Natuurlijk laat de verzamelaar zich niet alleen laten leiden door een besteedbare inhoud van de portemonnee. De keuze moet in elk geval ingegeven zijn door een belangstelling voor en interesse in het onderwerp.

Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (5)

Ogenschijnlijk zijn er weinig afbeeldingen van een schedel op postzegels.

Daardoor zal het onderwerp steeds interessanter worden en kiest de verzamelaar al snel voor gerelateerde sub-onderwerpen en krijgt de thematische verzameling steeds meer inhoudelijke waarde. Een presentatie tijdens één van de vele filatelistische tentoonstellingen is dan te overwegen om meer bekendheid te geven aan de fascinatie van het verzamelen van postzegels! Eigenlijk zijn er ogenschijnlijk maar weinig afbeeldingen van een doodshoofd of schedel op postzegels bekend.

Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (5) - 2 Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (5) - 3 Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (5) - 4

Het beeld van een gezicht in de vorm van een schedel als symbool is echter wel vaker gebruikt door postzegelontwerpers. Daarmee is het smalle thema van de menselijke schedel in de filatelie alweer breder in beeld gekomen en is er een relatie tot het basiswerk van de Italiaanse kunstschilder Arcimboldo (een nieuw en uitdagend voorbeeld voor het aanleggen van een verrassende postzegelverzameling) gelegd. Voor de nieuwsgierige verzamelaar een welkome uitbreiding en uitdaging om nog oplettender te ‘snuffelen’ in stockboeken.

(De serie verzamelbladen "De menselijke schedel" heeft inmiddels (21-5-2021) een omvang van 7 bladen en zal door de gedetailleerdheid van het interessegebied rondom de menselijke schedel in omvang toenemen).


Gerelateerde artikelen