Filatelistische aandacht voor: Fotografie (4)

24 september 2022

Het testen van deze motor voor de aandrijving van een boot op de Saône verloopt naar wens. Op 20 juli 1807 ondertekende keizer Napoleon Bonaparte in Dresden de verlening van een patent op deze uitvinding. De broers hielden dit patent 10 jaar in hun bezit. De eerste succesvolle toepassing van hun motor vond plaats in 1817 in een boot.

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (4)

Pioniers van de fotografie

Financieel gaat het niet voor de wind. Meerdere eigendommen van de familie moeten verkocht worden en leningen worden afgesloten. In 1813 begonnen Nicéphore en Claude met het experimenteren met lichtgevoelige materialen en een mechanische reproductie van beelden. Pas in 1816 leverden de experimenten de eerste negatief fotobeelden op, die echter niet permanent waren en vrij snel verdwenen.

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (4) - 2 Filatelistische aandacht voor: Fotografie (4) - 3 Filatelistische aandacht voor: Fotografie (4) - 4

Claude Niépce vertrekt naar Parijs om de pyréolophore te promoten. In dat jaar gaat Nicéphore Niépce zich interesseren voor de lithografie en voert vele experimenten uit. Hij ontdekt, dat de natuurlijke vorm van Syrisch asfalt de eigenschap bezit om onder invloed van lichtstraling te verharden. Indien hij een transparante tekening op een met deze substantie bedekte plaat met licht bestraalt, gelukt het hem om een beeld vast te houden. Hij noemt dit beeldproces heliografie (hetgeen ook lichtdruk betekend). (Wordt vervolgd).