Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (20)

11 februari 2024

Ons leven is omringd door kleuren. We leven in een wereld van levendige kleuren en kleur markeert onze psychologische en sociale bestaan. Of wij alles al weten over kleur of alles al ervaren hebben met kleur zijn vragen waarop voor elk individu een eigen antwoord moet worden gegeven. Auteurs David Scott Kastan en Stephen Farthing presenteren in het nieuwe boek “On Color” een frisse beschouwing en beeldvormende informatie over één van de meest intrigerende en bekendste visuele en optische aspecten in onze dagelijkse waarnemingen, de kleur.

Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (20)

On Color

Het team Kastan en Farthing, een schrijver en een schilder, beschrijven het fenomeen kleur vanuit verschillende invalshoeken: de literaire, historische, culturele, politieke, filosofische, kunsthistorische, anthropologische en wetenschappelijke. In tien zelfstandige hoofdstukken, elk geheel gewijd aan een specifieke kleur, bespreken zij verschillende aspecten van de wijze waarop kleuren ons merkbaar beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. Elke individuele kleur krijgt aandacht door een literaire en kunstzinnige beschouwing over de buitengewone invloed van kleur op ons leven en welzijn.

Zij deden er tien jaar over om de inhoud van dit bijzondere boek over kleur te realiseren. In het voorwoord geven de auteurs aan waarom zij aan de uitdaging zijn begonnen om dit boek te schrijven. Na vele tweegesprekken tussen de auteurs, de gesprekken door interviews met deskundigen, vele wijntjes en observaties op vele locaties in de wereld, kwam dit werk tot stand. Kleur stond daarin centraal. Het werd al snel duidelijk tussen de schrijver en de schilder dat de interesse in kleur deelbaar is.

Bij het uitwisselen van ideeën en beelden werd ook al snel duidelijk dat er soms “koers”-afwijkingen merkbaar waren. Met discussies, aanpassingen en compromissen werden eensluidende beschouwingen mogelijk. Het wonder van kleur is dat ruim waard. In de introductie “Kleur in beeld” geven de auteurs praktische voorbeelden van aanwezigheid van kleur, immers alles heeft een natuurlijke of een bewust aangebrachte kleur! Ook zijn er voorbeelden van het begrip kleur in ons taalgebruik.

Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (20) - 2 Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (20) - 3 Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (20) - 4

Aandacht is er voor de natuurkundige principes van kleur, de Cornsweet-illusie en het werk van Isaac Newton met zijn kleurenleer. In het eerste hoofdstuk wordt rood onder de loep bekeken en is er zelfs aandacht voor kleurenblindheid. Aan de titel van dit hoofdstuk en alle volgende hoofdstukken is een extra tekst toegevoegd, zoals “Roses are Red”, “Mixed Greens”, “Moody Blues”, “Basic Black” en “White Lies”. Het boek bevat mooie passende illustraties, verwijzingen naar literatuur en een trefwoordenregister.

ISBN 978-0-300-17187-7, “On Color”, David Scott Kastan en Stephen Farthing, Yale University Press, 2018, 254 pagina’s.

Een bijzonder informatieve publicatie voor alle professionele kleurontwerpers en -gebruikers, voor docenten en studenten in de kleurenleer en kunstopleidingen en voor alle liefhebbers van alle achtergronden van kleur en visuele waarneming. Voor verzamelaars van postzegels een fascinerende bron voor kennis. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen