Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (3)

23 september 2021

Na zijn benoeming in 1669 tot hoogleraar kwam er voor hem meer ruimte om zich te wijden aan wetenschappelijk onderzoek. In de loop van de jaren na 1670 richt Isaac Newton zich op de klassieken en wordt een overtuigd aanhanger en promotor van het arianisme (ontstaan onder invloed van de Verlichting). Hij stelde als wetenschapper dat wetenschappelijke uitspraken in het algemeen slechts hypothesen zijn, die “waar zijn tot het tegendeel blijkt”.

Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (3)

In 1696 volgde een benoeming als toezichthouder bij de Britse Munt.

Zijn kritische houding is kenmerkend voor het newtoniaanse wereldbeeld dat merkbare invloed heeft gehad op het Europa van de zeventiende eeuw. Hij speelde tevens een centrale rol in ontwikkelingen van de wetenschap. Na zijn presentatie van de door hem geconstrueerde spiegeltelescoop aan het bestuur van de Royal Society werd hij in 1672 lid van dit bijzondere gezelschap.

Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (3) - 2 Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (3) - 3 Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (3) - 4

Zijn leven en werk als wetenschapper en onderzoeker veranderde drastisch toen hij in 1689 zitting nam in het bestuur van de Universiteit van Cambridge en daardoor meer inhoud en sturing kon geven aan de nieuwe processen. Door de nieuwe functie kreeg hij door zijn regelmatige verblijf in Londen meer contacten met andere wetenschappers, zoals met de filosoof Locke en zijn belangrijkste ‘tegenspeler’ en wiskundige Christiaan Huygens.

In 1696 volgde een benoeming als toezichthouder bij de Britse Munt en in 1699 werd hij zelfs aangesteld als directeur (Master of the Mint). Ook werd hij in 1699 aangenomen als lid van de Academie Parijs. In dat jaar betrok hij een woning in Londen vanwege zijn werkzaamheden voor de Britse Munt. (Wordt vervolgd).