Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (4)

25 september 2021

In 1703 koos de Royal Society hem als president. Een functie die hij tot aan zijn overlijden vervulde. Wat zijn wiskundig onderzoek betreft, wijdde Newton zich tussen 1670 en 1700 aan de studie van de meetkunde en kwam in 1707 zijn boek Arithmetica Universalis beschikbaar voor studenten en docenten. Newton werd door Koningin Anna in 1705 als allereerste wetenschapper verheven in de adel en kreeg de titel “Sir”.

Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (4)

In 1703 koos de Royal Society Isaac Newton als president.

De laatste jaren van zijn actieve leven besteedde Newton aan nieuwe publicaties van zijn werken. Hij overleed in de nacht van 31 maart op 1 april 1727 (Gregoriaanse kalender) in Kensington en werd in de Westminster Abdij bijgezet. De wetenschappelijke activiteiten van Isaac Newton hebben een binding met bijna alle gebieden van exacte natuurwetenschappen en de wiskunde. De resultaten van zijn inspanningen kregen inmiddels een stevige verankering in onze geschiedenis.

Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (4) - 2 Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (4) - 3 Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (4) - 4

Op het vlak van de filatelie zijn veel postzegels, postzegelblokken en fdc’s uitgegeven met een beeltenis van Sir Isaac Newton of een afbeelding van zijn ontdekkingen, resultaten van experimenten of van zijn verhandelingen en constructies bij internationale postadministraties. De postzegels laten op een voortreffelijke wijze de verzamelaars een boeiend beeld zien over deze wereldwijd bekende wetenschapper.

Bij de keuze voor het bouwen aan een collectie postzegels met Newton in de hoofdrol is het interessant voor de aantrekkelijkheid ervan de collectie aan te vullen met postzegels waarop aandacht is voor bijvoorbeeld het elektromagnetische spectrum, de visuele fenomenen licht en kleur en voor collega wetenschappers. Filatelie verrijkt kennis over en inspiratie voor het onderwerp dat vooraf is gekozen door de verzamelaar.