Filosofie als inspiratiebron voor wetenschap & techniek

13 september 2021

Zo zat Isaac Newton als jonge man onder de appelboom te denken en te filosoferen over allerlei probleempjes uit de natuurwetenschappen. Ineens valt er een appel uit de boom en het toen onbekende verschijnsel van de zwaartekracht is bekend! De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven van de mens naar kennis en wijsheid uitdrukt.

Filosofie als inspiratiebron voor wetenschap & techniek

Philosophy Now

Sporen van de eerste vorm van filosofie gaan terug naar de 6e eeuw voor de westerse jaartelling. De beoefenaar van filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd. Oorspronkelijk betekende filosofie dus eenvoudig: “liefde voor wijsheid”. De vraag wat filosofie eigenlijk is, is op zich een complexe filosofische vraag. Voor de lezers van het periodiek Philosophy Now geeft elke uitgave wel een aanvulling op filosofische kennis.

Filosofie als inspiratiebron voor wetenschap & techniek - 2 Filosofie als inspiratiebron voor wetenschap & techniek - 3
Philosophy Now nummer 142 februari/maart 2021; Philosophy Now nr. 113 - 2016; Philosophy Now nr. 133 - 2019.

Onze omvangrijke thematische collecties van tijdschriften werden onlangs weer aangevuld met drie uitgaven van het tijdschrift Philosophy Now. De uitgaven bevatten interessante artikelen over het specifieke thema dat respectievelijk is afgebeeld op de titelpagina. Ook zijn de uitgaven welkome aanvullingen op onze reeks “Filatelistische aandacht voor:” met mooie plaatjes van thematische postzegels.


Gerelateerde artikelen