Multisensory Research geeft info uit zintuiglijk onderzoek

4 september 2021

Het tijdschrift Multisensory Research is een interdisciplinair archieftijdschrift dat de aspecten van het multisensorische proces behandelt, inclusief de controle op actie, cognitie en aandacht. Onderzoek waarbij elke benadering wordt gebruikt om het begrip van multisensorische perceptuele, gedrags-, neurale en computationele mechanismen te versterken en te stimuleren.

Multisensory Research geeft info uit zintuiglijk onderzoek

Multisensory Research

Ook bevatten de uitgaven de resultaten uit empirische, neurofysiologische, psychofysische, hersenbeeldvorming, klinische, ontwikkelings-, wiskundige en computationele analyses. De redactie stimuleert het wetenschappelijk onderzoek te doen naar multisensorische toepassingen zoals sensorische substitutie, crossmodale methoden voor het leveren van sensorische informatie of multisensorische benaderingen en toepassingen van robotica en engineering.

Korte berichten en technische notities die de aandacht vestigen op nieuwe ontwikkelingen in de aangegeven vakgebieden zijn opgenomen, evenals recensies en commentaren op actuele kwesties uit de vak- en interessegebieden psychologie en biologie. Van tijd tot tijd zijn er themanummers, die over specifiek geselecteerde onderwerpen gaan.

De titel Multisensory Research is een voortzetting van een eerder uitgegeven periodieke publicatie over zien, waarnemen en 3D-beeldvormingen. Uitgave 3-2020 bevat artikelen over interacties tussen zien en horen, visuele verbeteringen van relevante spraak op cocktailparty’s, Een zeer interessante publicatie.