Onze hersenen lossen actief en op verzoek alle vragen op

2 september 2021

Door onze belangstelling voor het proces van zien en waarnemen en de verwerking van de visuele prikkels in ons brein kijken wij zelfs tijdens de vakantiedagen in allerlei boekwinkels en naar boeken- en tijdschriftenplanken in de grote supermarkten in Frankrijk op zoek naar publicaties, die met de inhoud ervan direct aansluiten op onderwerpen in onze thematische collecties van boeken en tijdschriften.

Onze hersenen lossen actief en op verzoek alle vragen op

Mon cerveau

Zo af en toe treffen wij dan publicaties aan die een mooie aanvulling zijn op de collecties en kunnen zorgen voor leuke aanvullingen op onze verkregen kennis en ervaringen. Op de speurtocht vonden we in de schappen van een grote Franse supermarkt het leerzame boek over het functioneren van onze hersenen.

De auteurs van dit Franstalige leerzame boek kozen voor een behandeling van meerdere onderwerpen, die in relatie staan tot het functioneren van de hersenen bij de beantwoording van specifiek geselecteerde vragen. De antwoorden zijn volledig afgestemd op het gebruik van het informatieve boek door jongeren. Het gebruik binnen lessen in de school is aan te bevelen door onder meer de kleurrijke illustraties.

Op de eerste pagina’s zijn de functie en samenstelling van de hersenen besproken. In de ontwikkelingen binnen de wetenschap speelt ons brein een grote rol. De lezers worden geïnformeerd over diverse vakgebieden waarin ons brein een belangrijke rol vervuld. In het bijzonder is er tevens aandacht voor het verschijnsel van gezichtsbedrog. Daarmee zetten we zelfs ons brein op het verkeerde been.

ISBN 978-2-09-257680-9, “Mon cerveau”, Olivier Houdé en Grégoire Borst, Éditions Nathan, 2018, 32 pagina’s.