Filosofie & perceptie

2 april 2023

In het lees- en studieboek ‘Perception’ bespreekt auteur Barry Maund het vakgebied van de visuele waarneming vanuit een filosofische benadering. In zijn inleiding geeft de auteur en tevens een vooraanstaand filosoof aan dat een gedegen kennis over de visuele perceptie een vereiste is voor het bestuderen en leren van de metafysica, de filosofie van de wetenschap en de filosofie van ons denken. In zijn boek roept de auteur vele vragen op, maar geeft daarop ook zijn antwoorden. Hij kijkt daarbij naar de achtergronden van bijna dagelijkse constateringen in onze zintuiglijke waarnemingen.

Filosofie & perceptie

Perception

Door onze nuchterheid en opgedane ervaringen in het dagelijkse leven lijkt alles zo normaal te verlopen. Maar volgens filosofen is dat geenszins het geval. Over vele zaken uit ons leven hebben zowel de filosofen als andere deskundigen en onderzoekers gelijke benaderingen, meningen, oplossingen en antwoorden op vele onderwerpen, feiten en gebeurtenissen. Op het gebied van de visuele perceptie lopen de meningen tussen de verschillende groepen soms ver uiteen.

Al meer dan 3000 jaar wordt er gefilosofeerd over vele problemen en constateringen in de perceptie. In zijn boek geeft de auteur aan dat de groepen elkaar in het filosofische debat hebben benaderd. De lezer maakt kennis met de stand van zaken in dit leerzame filosofische debat. Het eerste hoofdstuk van het boek geeft een beeld over de traditionele achtergronden van de filosofie in relatie tot de perceptie en de aanzetten daartoe door beroemde filosofen als Aristoteles, Descartes, Galileo, Locke, Russell en Berkeley.

Hij vervolgt zijn beschouwingen met hoofdstukken over de theorie achter de visuele ervaringen, het verschijnsel van de illusie in de waarneming en het onbewust en bewust kijken. Telkens met verbindingen naar beschrijvingen uit de filosofie en de specifieke kennis van oogheelkundige onderzoekers. Het lees- en studieboek past uitstekend in meerdere opleidingen en thema’s binnen de vakgebieden Perceptie, Filosofie en Psychologie. Het boekje sluit af met een literatuuroverzicht en een trefwoordenregister.

ISBN 1 902683 60 9, “Perception”, Barry Maund, Acumen Publishing, 2003, 227 pagina’s.