Van waarneming tot herkenning

2 april 2023

Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van professor Günter Stock, directielid van het concern Schering AG, vond een symposium plaats met interessante onderwerpen uit de wereld van zien en waarnemen. De keuze voor het thema in de voordrachten staat in een relatie tot één van de kernactiviteiten van het bedrijf Schering, namelijk die van het onderzoek naar het functioneren van de neurobiologische processen in het menselijk brein bij het waarnemen en herkennen van beelden.

Van waarneming tot herkenning

Von der Wahrnehmung zur Erkenntnis

Vanuit recent onderzoek zijn nieuwe ervaringen verkregen over het functioneren van onze hersenen, over ons bewustzijn en het in staat zijn om vroegere beelden te herkennen. Bij de samenstelling van het programma aan onderwerpen en inhoudelijke behandelingen hebben niet alleen de vragen over de diepere achtergronden over onze waarneming en herkenning centraal gestaan, maar ook de eigen interesse van professor Stock voor de menselijke hersenen.

De samenstellers van het keurig verzorgde en rijk geïllustreerde boek hebben de voordrachten verdeeld in vier gedeelten, te weten ‘De biologie van de waarneming’, ‘Een kijkje in het binnenste’, ‘Hoe de buitenwereld kijkt naar de wetenschap’ en ‘Waarneming en herkenning in kunst en filosofie’. In boeiende bijdragen wordt de evolutie van de herkenning bij het zien en waarnemen van de mens behandeld, waarbij telkens parallellen worden getrokken met biologische processen in de dierenwereld.

Het verschijnsel van de beeldkunst en het veelvuldig gebruik ervan in publicaties en zelfs in wetenschappelijke rapporten is op een bijzondere wijze voorgedragen. Een natuurwetenschappelijke bijdrage over denkende handen laat de lezer kennis maken met de kracht van tekeningen. Met name door het ontspannen geheel van de presentaties heeft het boek een bijzonder informatieve waarde voor studenten en geïnteresseerden in de achtergronden van de visuele perceptie en de werking van onze hersenen.

ISBN 3 540 24060 8, “Von der Wahrnehmung zur Erkenntnis”, M. Lessl en J. Mittelstrass, Springer-Verlag, 2005, 145 pagina’s.