Historische ontwikkelingen van kleuren in de fotografie (1)

7 juli 2021

Met het publiceren van het studie- en referentieboek “The Colors of Photography”, in een reeks publicaties van het Centrum voor studies in de theorie en geschiedenis van de fotografie (TGF) binnen de afdeling kunstgeschiedenis van de Universiteit van Zürich, werd onlangs deel 10 aan de reeks toegevoegd. De inhoud van deze publicatie is gebaseerd op het doel en voordrachten tijdens de internationale conferentie "The Colors of Photography", die in het najaar van 2015 werd gehouden in de conferentieruimte van de Universiteit van Zürich.

Historische ontwikkelingen van kleuren in de fotografie (1)

The Colors of Photography

De organisatie was volledig in handen van het TGF. Kijk voor aanvullende gegevens over alle activiteiten, die door de TGF worden georganiseerd, naar de info op www.photographyzurich.ch. Het samenstellen en realiseren van het studieboek The Colors of Photography heeft tot doel gebruikers en lezers van het boek een dieper begrip te geven van wat kleur is op het gebied van fotografie. Tot op de dag van vandaag markeert kleurenfotografie het 'hier en nu', terwijl zwart-witfoto's zijn gekoppeld aan ons beeld van de historie en ons collectieve geheugen hebben gevormd.

Dergelijke algemene gedachtengang rondom deze twee niet-overlappende structuren of begrippen, begint echter af te brokkelen als we kijken naar de esthetische, culturele en politieke complexiteit van kleur in de fotografie. De theorie en de geschiedenis van fotografie is voor velen een gewaardeerd onderzoeksgebied geworden in zowel de geesteswetenschappen als in culturele studies. Tevens vinden er dagelijks activiteiten plaats in scholen, universiteiten en bij opleidingsinstituten om zowel de grondbeginselen van de fotografie als het praktische gebruik ervan over te brengen in opleidingen en instructies in het vakgebied multimedia. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-11-065028-0, “The Colors of Photography”, Bettina Gockel, Uitgeverij Walter de Gruyter, 2020, 333 pagina’s.


Gerelateerde artikelen