Historische ontwikkelingen van kleuren in de fotografie (2)

8 juli 2021

Dit mag daarnaast er echter niet toe leiden dat we de noodzaak verwaarlozen om de continue dialoog te bevorderen tussen verschillende expertisegebieden binnen kunstgeschiedenis en visuele en multimediastudies, literatuurwetenschap en geschiedenis, en in en tussen musea, collecties en fotoarchieven.

Historische ontwikkelingen van kleuren in de fotografie (2)

The Colors of Photography

De komst van het digitale beeld heeft ook geleid tot een toegenomen belangstelling voor de geschiedenis van de fotografie, en zowel veel professionele beoefenaars als het grote publiek hebben de overgang van analoge naar digitale fotografie als een paradigmaverschuiving ervaren. Het onderzoeken van de geschiedenis van het fotografische beeld in al zijn diversiteit en complexiteit helpt ons deze fascinerende verandering te begrijpen.

De inhoud van de verzamelde teksten in deze serie speelt in op de gepeilde behoefte aan een interdisciplinaire uitwisseling van kennis met betrekking tot het bestuderen van de ontwikkelingen binnen het vakgebied van de fotografie, terwijl ze bovendien ook de geografische, mondiale, culturele en sociale dimensies van fotografie bespreken, die voorheen minder aandacht kregen.

Historische ontwikkelingen van kleuren in de fotografie (2) - 2
Een advertentieplaatje met het Kodakmeisje; een afbeelding uit The Colors of Photography.

Onder sturende leiding van professor Bettina Gockel zijn de teksten, toevoegingen en gebruikte afbeeldingen tijdens de presentaties in de genoemde conferentie verzameld en zodanig bewerkt, dat de essays passen in het karakter van een studie- en referentiewerk voor vakgenoten in studie en praktische toepassingen van fotografie. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-11-065028-0, “The Colors of Photography”, Bettina Gockel, Uitgeverij Walter de Gruyter, 2020, 333 pagina’s.


Gerelateerde artikelen