Historische ontwikkelingen van kleuren in de fotografie (3)

9 juli 2021

Deskundigen uit het onderzoeksveld, de museumwereld en andere experts hebben hun volledige medewerking verleend om de inhoud van dit prachtige document de waarde mee te geven van een aantrekkelijk en duurzaam studie- en informatiefboek. Na het voorwoord en een introductie over de kunstzinnige en maatschappelijke betekenis van het gebruik van kleur in de fotografie, geeft de introductie nog de bijbehorende samenvattingen van alle essays en vinden de lezers alvast meerdere kleurrijke illustraties.

Historische ontwikkelingen van kleuren in de fotografie (3)

The Colors of Photography

Daarna geeft het boek de essays prijs met titels als: “Color Matters: Rethinking Photography and Race”, “Encounters with Color Photography”, “The Color of Photography: The Covenant of Paul Strand”, “Science, Art, and the Business of Color”, “The Colors of Black-and-White Photography”, “The Invention of Black-and-White Photography” en “The Art & Technique of Commissioned Photography”.

Al direct na de presentatie van de eerste “zwart-wit” foto werd er al geëxperimenteerd met het aanbrengen van een bepaalde kleuring op de afbeeldingen. In de processen die worden gebruikt om foto's op papier te maken, waren kleuren het resultaat van chemische reacties. William Henry Fox Talbot, de uitvinder van de papierfotografie, realiseerde tinten als violet, steenrood, warmbruin met roze of geelachtige ondertoon.

Historische ontwikkelingen van kleuren in de fotografie (3) - 2
Een advertentieplaatje voor Agfacolor; een afbeelding uit The Colors of Photography.

Bettina Gockel schreef een essay over de “eerste” z/w-foto’s van Nicéphore Niépce en geeft aan dat de eerste kleurenfoto gerealiseerd is volgens de door James Clerk Maxwell in 1855 voorgesteld drie-kleur-methode. De foto werd gemaakt in 1861 door Thomas Sutton.

ISBN 978-3-11-065028-0, “The Colors of Photography”, Bettina Gockel, Uitgeverij Walter de Gruyter, 2020, 333 pagina’s.


Gerelateerde artikelen