Hoe de evolutie onze visuele waarneming heeft gevormd

8 april 2021

Om te overleven, moesten de eerste mensen een roofdier bliksemsnel zien en herkennen. De mogelijkheid om de fijnste kleurnuances te onderscheiden was toen niet echt relevant. Deze evolutionair gevormde structuur in onze waarneming is in onze huidige tijd nog geldig.

Hoe de evolutie onze visuele waarneming heeft gevormd

Relativ Real

Waarom we de realiteit niet kunnen vatten en hoe evolutie onze perceptie heeft gevormd zijn op onderhoudende en fascinerende wijze besproken in de zeer interessante publicatie “Relativ Real”, van de expert Donald D. Hoffman. Met de inhoud van het boek verkent hij de grenzen tussen neurologie, informatica en filosofie.

Onze visuele en optische waarneming bestaat niet uit het maken van een foto van onze omgeving, maar de hersenen verwerken de visuele prikkels en gebruiken ze om een beeld van de wereld op te bouwen. Waarom gaan we er eigenlijk automatisch vanuit dat we wel de werkelijkheid waarnemen en niet zomaar een onbewuste selectie of een vertekening van de werkelijkheid?

In de publicatie geeft de auteur een cognitieve wetenschappelijke benadering van de oude vraag: “Wat kunnen we weten?” Hij legt op basis van zijn onderzoek uit hoe de perceptie van mensen zich heeft ontwikkeld en in hoeverre ze de werkelijkheid en haar mogelijkheden zelfs kunnen vatten. Hij onderzoekt gebieden “achter de realiteit die we tot nu toe kunnen waarnemen”. Het boek bevat een kleurenkatern met plaatjes en een trefwoordenregister.

ISBN 978-3-423-28223-9, “Relativ Real”, Donald D. Hoffman, dtv Verlagsgesellschaft, 2020, 349 pagina’s.