Innovatieve impulsen voor en vanuit de optica industrie (2)

11 oktober 2023

Het boek geeft tevens een beeld van de huidige stand van de moderne optica en microscopische en beeldvormende toepassingen ervan. In een uitgebreid voorwoord geeft de auteur een interessant beeld over diverse stappen in de ontwikkeling van onze kennis over licht, optica, elektromagnetische straling en de eigenschappen van lichtstraling voor het gebruik in een enorm arsenaal aan toepassingen.

Innovatieve impulsen voor en vanuit de optica industrie (2)

Light and X-Ray Optics

Hij noemt daarbij ook de namen van verschillende wetenschappers en hun specifieke bijdragen aan de ontwikkeling van wetenschap, techniek en technologie. De complete leerstof is verdeeld over 16 hoofdstukken, die elk weer verdeeld zijn over specifieke onderwerpen en thema’s. In het eerste hoofdstuk brengt de auteur de grondbeginselen van geometrische optica.

Daarna vinden de gebruikers van dit studieboek lesmateriaal over reflectie en refractie van licht, de focussering van het zichtbare licht en over de specifieke eigenschappen en praktische toepassingen van lichtstraling. Speciale aandacht is er voor het fenomeen van interferentie van lichtstraling in het zichtbare en onzichtbare gedeelte binnen het elektromagnetisch spectrum.

Innovatieve impulsen voor en vanuit de optica industrie (2) - 2 Innovatieve impulsen voor en vanuit de optica industrie (2) - 3
Na de ontdekking van X-stralen in 1895 door de onderzoeker W.C. Röntgen, demonstreerde in 1905 Charles Barkla het bestaan van polarisatie bij X-stralen en kon in 1912 Max von Laue röntgendiffractie in kristallen waarnemen tijdens een baanbrekend experiment. Deze en latere ontdekkingen zorgden voor nieuwe X-ray-toepassingen.

Om alle theoretische benaderingen volledig te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om wiskundige kennis te hebben. Ook bespreekt de auteur diverse vormen van microscopie, waaronder de X-ray microscopie. De gedetailleerde theoretische leerstof sluit af met een uitgebreid overzicht van wetenschappers, onderzoekers en uitvinders, die bijdroegen aan de ontwikkeling in de wetenschap en een lijst met trefwoorden. Het studieboek bevat een veelheid aan figuren en illustraties.

ISBN 978-3-11-113969-2, “Light and X-Ray Optics”, Emil Zolotoyabko, Walter de Gruyter Verlag, 2023, 286 pagina’s, € 89,95.


Gerelateerde artikelen